De gelukkigen

7956

De gelukkigen zijn degenen die met zichzelf bezig zijn in plaats van met anderen. Ze houden zich juist bezig met het verbeteren van hun harten en het rechtzetten van hun tekortkomingen. Zij roepen zichzelf ter verantwoording alvorens zij ter verantwoording worden geroepen op de Dag des Oordeels.

De gelukkigen zijn zij die de werkelijke waarheid van het leven kennen, namelijk dat het geen vaste verblijfplaats is maar een tijdelijke. Zij benutten hun tijd door dit (leven) door te brengen in het gehoorzamen van Allah.

De gelukkigen zijn degenen die Allah staand, zittend en liggend gedenken en Hem vragen om vergeving van hun zonden en tekortkomingen.

De gelukkigen zijn degenen naar wiens harten haat en afgunst geen weg weten te vinden. En als hen zoiets overkomt, doen ze hun best om dit te verwerpen dan wel te bestrijden.

De gelukkigen zijn degenen die alleen de fatsoenlijkste en beste woorden spreken en aanhoren. Zij sorteren hun uitspraken, zoals de beste vruchten worden gesorteerd (van andere vruchten).

De gelukkigen zijn degenen die zich op de weg van de Profeet (vrede zij met hem) bevinden en zijn woorden en daden navolgen.

De gelukkigen zijn degenen die optimistisch zijn en continu overtuigd zijn dat hetgeen dat hen treft nooit voorkomen had kunnen worden en hetgeen hen niet treft hen nooit zou kunnen overkomen.

De gelukkigen zijn degenen waarvan de harten tot rust komen door het gedenken van Allah en waarvan de zielen verheugd zijn doordat ze dicht bij Hem staan. Hierdoor zie je hen altijd in een staat van gelukzaligheid en blijdschap verkeren, al bevinden zij zich in een benauwd leven.

Team al-Yaqeen