Het concept van de Islam

4569

Menigeen wordt weleens gevraagd om wat te vertellen over de Islam, of uit te leggen wat de Islam inhoudt. Vreemd genoeg zien we dat vaak op één en dezelfde vraag wel honderd verschillende antwoorden worden gegeven, waarvan de meeste antwoorden de Islam vaak slechts gedeeltelijk belichten, of zelfs helemaal niet. Hoe komt dit?

Eén van de redenen die hieraan ten grondslag liggen is dat vele moslims vandaag de dag schijnbaar de essentie van de Islam niet volledig hebben begrepen. Eén van onze vrome voorgangers die ons een korte, bondige en allesomvattende omschrijving van de Islam geeft, is Imam az-Zoehrie die zegt: “De Boodschap (van de Islam) is afkomstig van Allah. Het is aan de Boodschapper (vrede zij met hem) om deze te verkondigen, en wij zijn verplicht om ons hieraan te onderwerpen.”

(Fath ul-Baarie)

Ondanks de helderheid en eenvoud van dit concept zien we jammer genoeg dat vele moslims het onnodig moeilijk voor zichzelf maken. Het lijkt er zelfs op alsof sommigen zichzelf hebben aangesteld als soort van inspecteurs die de taak hebben om de Voorschriften van hun Heer te toetsen aan allerlei criteria. Zou de moslim daarentegen de woorden (lees: het concept van de Islam) van Imam az-Zoehrie in essentie begrijpen, dan zou hij weten dat hem na de Openbaring van Allah en de verkondiging van de Profeet (vrede zij met hem) verder niets rest dan zich hieraan te onderwerpen.

Stel dat jij als werknemer een opdracht toegewezen krijgt van jouw werkgever; in geval van een gezonde verstandhouding tussen werknemer en werkgever, zal jij deze opdracht onmiddellijk tot uitvoer brengen. Je gaat nog even na hoe je dit bevel tot uitvoer moet brengen, en stroopt vervolgens de mouwen op om een zo goed mogelijk resultaat neer te zetten. Geen weldenkend persoon zou zijn werkgever vragen om bedenktijd, gedetailleerde achtergrondinformatie eisen, hem aan de tand voelen of misschien zelfs weigeren. Waarom niet? Jij hebt immers een contract ondertekend waarin je instemt met je werkzaamheden, weet dat de werkgever de bevoegdheid heeft om jou aan het werk te zetten, en hij tevens degene is die jou aan het eind van de maand zal uitbetalen.

Hoe kunnen wij dan als moslims – met het bovenstaande in ons achterhoofd – bij de Bevelen van de Alwijze gaan tegenstribbelen en de regels willen toetsen aan onze eigen criteria? Of weigeren een Bevel na te leven, omdat we de wijsheid erachter niet kennen? Zie het voorbeeld van Ibraahiem (vrede zij met hem) waarover Allah zei:

“Toen zijn Heer tegen hem zei: “Onderwerp jezelf….”

Wanneer sommigen vandaag de dag lezen dat ze zich dienen te onderwerpen aan bepaalde kledingvoorschriften, of bepaalde etenswaren dienen na te laten en zich aan bepaalde gedragingen moeten houden, dan is de eerste reactie vaak: “Wat is de wijsheid hiervan?”, “Welk motief schuilt erachter?”, “Waarom geldt dit voor de man en niet voor de vrouw?” en soortgelijke reacties. Maar wat zei Ibraahiem?

“Ik heb mezelf onderworpen aan de Heer van de werelden.”

(Soerat al-Baqarah: 131)

Degene die daarom het juiste begrip van dit concept erop nahoudt en dit ook tot zichzelf heeft laten doordringen, zal eeuwige gemoedsrust kennen. Hij weet immers dat de Voorschriften afkomstig zijn van Allah Die slechts het goede voorheeft met Zijn dienaren, en Wiens Voorschriften gestoeld zijn op een Wijsheid. Zelfs wanneer de dienaar daar met zijn kortzinnige verstand niet bij kan. Het Bevel is immers van de Alwijze gekomen, de Profeet (vrede zij met hem) heeft het overgebracht, en jou rest dus niets anders dan jezelf hieraan te onderwerpen.

Tot slot willen we de lezer een praktijkvoorbeeld geven waarmee hij kan toetsen wat hij van dit concept heeft begrepen. De vraag luidt als volgt: “Waarom moet de menstruerende vrouw haar vastendagen inhalen en haar gebeden niet?” Jouw antwoord hierop is…….. (vul in) 

Vergelijk jouw antwoord nu met dat van cAa’ishah en zie wat het concept van de Islam inhoudt.

cAa’ishah antwoordde: “Wij kregen daarmee te maken in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) waarop ons werd opgedragen het vasten in te halen en het gebed niet.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Team al-Yaqeen