Het geloven in de Dag des Oordeels

5365

Het geloven in de Dag des Oordeels is een fundament waar een moslim zijn leven op bouwt. Bijna overal in de Koran wordt het geloven in Allah in relatie gebracht met het geloven in de Dag des Oordeels. Want het geloven in de Dag des Oordeels is een logisch gevolg van het geloven in Allah. Een gelovige houdt deze dag altijd in gedachten en stemt al zijn handelingen daarop af.

Een gelovige verricht goede daden uit verlangen naar de beloning van de Dag des Oordeels en mijdt slechte daden uit vrees voor de bestraffing van de Dag des Oordeels. Als hij door verleidingen wordt overvallen, dan gedenkt hij tot welke nadelige gevolgen deze verleidingen kunnen leiden op de Dag des Oordeels om deze verleidingen te weerstaan. Allah zegt (interpretatie van de betekenis): “Mannen die niet door handel, noch verkoop afgeleid worden van het gedenken van Allah, en (van) het onderhouden van het gebed en (van) het afdragen van de Zakaat. Zij vrezen een Dag waarop de harten en het zicht zich zullen omdraaien.”

(Soerat an-Noer: 37)

Het geloven in de Dag des Oordeels geeft de moslim zekerheid in een wereld vol onzekerheden en biedt hem toegang tot een onwaarschijnlijke gemoedsrust. Hij weet dat na dit leven nog een leven komt waar alle rechten worden vereffend, alle leed wordt verzacht en alle dromen worden bewaarheid.

Imam Aboe Ismail

Het geloven in de Dag des Oordeels

2161