Het goede leven

5777

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“Degene die goede daden verricht, man of vrouw, en (die) gelovige is, zullen Wij zeker een goed leven laten leiden. En Wij zullen hen zeker belonen met hun (verdiende) beloning (die) in overeenstemming (zal zijn) met het beste van wat zij deden.”

(Soerat an-Nahl: 97)

Ibn ul-Qayyim zegt: “Het goede leven (in dit vers) is uitgelegd als: voldoening, tevredenheid, goede (levens)voorzieningen en dergelijke. De correcte uitleg daarentegen is dat het hier gaat om het leven van het hart en haar genietingen en vreugde, haar blijdschap met het geloof, het kennen van Allah, het houden van Hem, het berouwvol (terug)keren tot Hem en het stellen van vertrouwen in Hem.

Er bestaat namelijk geen aangenamer leven dan het leven dat deze persoon geniet. Noch is er een genot groter dan dit genot, behalve het genot van het Paradijs.”

(Madaaridj us-Saalikien, boekdeel 3, blz. 259)