Het Islamitische karakter

10171

Het Islamitische karakter staat voor een verstandig en eervol karakter. Met name op gebied van de principes, fundamenten en etiquette. Deze zijn gebaseerd op overgave en loyaliteit aan de leringen van de Islam, in gehoorzaamheid aan Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem). Het is een karakter waarvan de beginselen gebaseerd zijn op de Koran en de Soennah. Het is een karakter dat de leringen toepast door het navolgen van het voorbeeld van de vroegere generaties van de Oemmah en de rechtschapenen onder hen, en degenen die wat dit betreft veel hebben bereikt.

De Islam is zeer punctueel op het beschrijven van het ware Islamitische karakter. Ook bevestigt het het belang van de belangrijkste eigenschappen die gebaseerd zijn op gegronde Islamitische leringen. De Islam bespreekt een groot aantal karaktereigenschappen, de fundamenten en de impact ervan op het welzijn van individuen en gemeenschappen, zodat het juiste beeld van de ware Islam en haar invloed op het leven van de mens goed wordt weergegeven. Het Islamitische karakter is gebaseerd op het geloven in Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem) in Zijn Belofte en Waarschuwing, en het nastreven van de Islamitische gedragscode op een complete manier. En dit omvat waarachtigheid, eerlijkheid, kuisheid, bescheidenheid, het hebben van een goede houding, vriendelijkheid jegens buren, je haasten tot het doen van het goede, mensen helpen met het doen van het goede, je onthouden van het kwaad doen van anderen en andere aspecten van het islamitische gedrag.

Het basisprincipe van het Islamitische karakter is het geloven in Allah en Zijn Boodschapper (vrede zij met hem), het naleven van Zijn regels, principes en de etiquette van de Islam. Door de eeuwen heen is het Islamitische karakter blootgesteld aan kwade campagnes die zich richtten op het vernietigen, hervormen en verachten van het Islamitische karakter. Dit werd gedaan door allerlei filosofieën en culturele praktijken te introduceren. De vijanden van de Islam hebben geprobeerd om de Islam uit de harten van de mensen te verdrijven, zodat de Islam niet meer de enige factor is die het menselijke karakter doet ontwikkelen. En zodat men de verhevenheid, perfectie en de zuivere leringen van het Islamitische geloof niet meer zien. Hierdoor ontstonden er vervormingen, aanpassingen en wijzigingen. Hiermee probeerden de vijanden van de Islam hun doelen te bereiken, namelijk het doven van Allahs Licht en het veranderen van Zijn Woorden. Allah zal dit echter nooit toelaten.

Voor het nastreven van het Islamitische karakter is er geen andere keus dan het navolgen van datgene wat onze voorgangers ook navolgden, namelijk het bevestigen van de Eenheid van Allah (Tawhied), het volledig toewijden aan de Religie van Allah en zich daaraan vastklampen, alsook het volledig afwijzen van de vijanden van Allah en hun overtuigingen en principes. Men dient zich vast te houden aan het nobele gedrag dat de Islam voorschrijft. De Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Ik ben alleen gestuurd om het goede gedrag en de manieren te perfectioneren.”

(Ahmad, Sahieh verklaard door Sheikh al-Albaanie in Sahieh ul-Djaamic)

Dit goede gedrag kan alleen bereikt worden door het onderwijzen van mensen en hun de juiste overtuigingen bij te brengen en hen te leren hoe zij hun zielen kunnen reinigen middels woorden en daden, op basis van de Islamitische principes en leringen uit de Koran en de Soennah. Allah, de Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“Voorzeker, Allah heeft de gelovigen een grote gunst bewezen, toen Hij een Boodschapper uit hun midden naar hen zond, (een Boodschapper) die Zijn Verzen aan hen voordraagt, hen zuivert en hun het Boek (d.w.z. de Koran) en de Wijsheid onderwijst, terwijl zij voorheen in duidelijke dwaling verkeerden.”

(Soerat Aali-cImraan: 164)

Het Islamitische karakter stimuleert hoge ambities vanwege haar geloof en zekerheid in de Belofte van Allah, en de eer die je verkrijgt door het zijn van een moslim en het zijn van een volgeling van de Profeten. De ambitie van een moslim wordt afgestemd op dit niveau van geloof en zekerheid, omdat daden verbonden zijn aan de overtuigingen, het geloof en de zekerheid in het in het hart. En dit is overduidelijk voor iedereen, waar de kwestie ook over gaat.

Hoe meer een moslim zich bewust is van zijn kracht, eer en trots, hoe hoger zijn ambities en voornemens zullen zijn en daarnaast zal zijn religieuze toewijding correct zijn.

Neuro-linguïstisch programmeren

Het neuro-linguïstisch programmeren is volgens degenen die hierin geloven een verzameling van manieren en methodes die gebaseerd zijn op psychologische principes en het oplossen van psychologische problemen. Het zou mensen helpen om grotere successen in het leven te behalen. Volgens de promotors hiervan hebben degenen die goed bedreven zijn in het uitvoeren van deze psychologische methode geen hulp nodig van een ander. Het is een manier van zelfhulp, een gedragsmatige therapie, die probeert om een duidelijk plan te maken om succesvol te zijn. Daarna past het psychologische technieken toe om het succesvollere gedrag te bekrachtigen en probeert het oude overtuigingen, die een obstakel vormen voor de persoonlijke ontwikkeling, weg te nemen. Daarom word het programmering genoemd, omdat men het brein van iemand re-programmeert.

Na het grondig onderzoeken van deze wetenschap en haar grondbeginselen zien we in feite dat dit oorsprong heeft in de filosofie en bepaalde overtuigingen, waarmee ook de moslims worden gehersenspoeld en corrupte ideeën worden onderwezen die haaks staan op de correcte overtuigingen.

Hedendaagse geleerden hebben veel fatwa’s hierover gegeven. En sommige prominente geleerden in de Psychologie en Psychiatrie hebben ons gewaarschuwd voor dit soort programmeringen en hebben de negatieve gevolgen en gevaren genoemd die deze methoden met zich mee brengen waar het gaat om de religieuze toewijding en karakter van de moslim.

En Allah weet het het beste.

Islamqa.com