Het medicijn tegen roddelen

5867

Ibnoe abie Haatim zei: “Ik hoorde Ibn Wahb zeggen:

“Ik legde een gelofte af aan Allah dat telkens wanneer ik over een persoon zou roddelen, ik (als boetedoening) dan een dag zou vasten. Ik kwam dit ook na. En telkens wanneer ik over iemand roddelde, vastte ik. Vervolgens nam ik de intentie dat wanneer ik over iemand zou roddelen, ik een Dirham zou uitgeven. Vanwege mijn liefde voor de Dirham liet ik het roddelen over anderen uiteindelijk achterwege.”

(Tartieb ul-Madaarik, boekdeel 2, blz. 431)

Imam adh-Dhahabie zegt hierover:

“Bij Allah, zo waren de geleerden en dit is de vrucht van baatvolle kennis.”

(Siyar Aʿlaam un-Noebalaa’, boekdeel 9, blz. 228)

Team al-Yaqeen