Shaytaan en zijn nakomelingen

7303

Allah, de Verhevene, zegt:

“Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen…?”

(Soerat al-Kahf: 50)

“Het woord Dhoerriyyah (nakomelingen) in dit vers geeft aan dat de Shaytaan nakomelingen heeft. Zoals je kunt zien staat de bewering dat hij geen nakomelingen heeft haaks op dit vers. Alles wat duidelijk in tegenstrijd is met de Koran is ongetwijfeld vals. Maar er is geen duidelijke tekst over de manier waarop zijn nakomelingen voortgebracht worden. De geleerden verschilden van mening of dit via een huwelijk of op een andere manier gebeurt. Ash-Shacbie zei: “Een man vroeg mij of Iblies een vrouw heeft. Ik zei: “Dat is een huwelijksfeest dat ik nooit heb bijgewoond!” Vervolgens herinnerde ik mij het vers (interpretatie van de betekenis):

“Zouden jullie dan hem en zijn nageslacht als helpers naast Mij nemen…?”

(Soerat al-Kahf: 50)

Toen besefte ik dat hij alleen nakomeling kon hebben als hij een vrouw heeft. Dus zei ik: “Ja”.”

Iets wat lijkt op wat ash-Shacbie begreep uit dit vers, namelijk dat het hebben van nakomelingen aanduidt dat je een vrouw hebt, werd ook overgeleverd door Qoetadaah. Moedjaahid zei: “De wijze waarop zijn nakomelingen ontstonden, is dat hij zijn ene geslachtsdeel in zijn andere geslachtsdeel plaatste. Vervolgens legde hij vijf eieren en dit was de oorsprong van zijn nakomelingen. Sommige geleerden zeiden dat Allah een mannelijk geslachtsdeel schiep aan zijn rechterdij en een vrouwelijk geslachtsdeel aan zijn linkerdij. Op deze manier bevrucht hij zichzelf en zo worden er ieder dag tien eieren gelegd, waarvan elk zeventig mannelijke en vrouwelijke duivels voortbrengt.

Het is duidelijk dat deze opvattingen onbetrouwbaar zijn, omdat ze niet ondersteund worden door een tekst uit de Koran of de Soennah. Het vers geeft aan dat de Shaytaan nakomelingen heeft, maar hoe deze nakomelingen geboren worden, daarover is geen betrouwbare tekst te vinden. En dergelijke kwesties kunnen we niet achterhalen door alleen meningen.

Imam al-Qoertoebie zei in zijn toelichting op dit vers: “Ik zeg: wat bewezen is in de Sahieh overleveringen met betrekking tot deze kwestie, is wat al-Hoemaydie heeft overgeleverd in al-Djamcoe bayn as-Sahiehayn van Imaam Aboe Bakr al-Boerqaanie. Die verhaalde in zijn boek met een Isnaad van Aboe Moehammad cAbdoel-Ghaniy ibn Sacied al-Haafidh van de overlevering van cAasim van Aboe cOethmaan van Salmaan, dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Wees niet de eerste die de marktplaats betreedt of de laatste die vertrekt, want de Shaytaan legt zijn eieren en daar komen ze uit.”

Dit duidt erop dat de Shaytaan nakomelingen heeft vanuit zijn lendenen.

Degenen die deze overlevering letterlijk hebben geïnterpreteerd (moge Allah hen vergeven) zeiden dat deze overlevering aangeeft dat de Shaytaan eieren legt en dat ze uitkomen. Maar niets duidt erop dat deze eieren van een vrouw afkomstig zijn, namelijk zijn vrouw, of op andere wijze. Deze overlevering kan anders geïnterpreteerd worden, omdat de Arabieren vaak metaforisch spreken over het leggen en het uitkomen van eieren. Dus de woorden “hij legt zijn eieren en ze komen uit” kunnen als volgt geïnterpreteerd worden: Dat de Shaytaan doet wat hij wil om de mensen te misleiden en verleiden, door hen insinuerende gedachtes en dergelijke in te fluisteren. Dit kun je dus metaforisch zien. De formulering van metaforen verandert niet, ongeacht de context.

Sheikh Mohammed Amien as-Shanqietie (Adwaa’ ul-Bayaan, boekdeel 4, blz. 133-135)