Standvastig blijven op de Weg van Allah

17182

Standvastigheid is enkel en alleen afkomstig van Allah, de Verhevene. Niemand kan dit verkrijgen middels eigen kracht of wil. Het betreft hier een grote Gunst en Geschenk van Allah. Niemand is in staat om dit aan iemand te geven, behalve Allah, de Verhevene.

Standvastigheid is een eigenschap die iedere gelovige dient na te streven. Dit geldt zelfs voor degenen die de moskeeën vaak bezoeken en degenen die over zichzelf denken dat zij het goed doen. Dit was ook de werkwijze van de Profeet (vrede zij met hem) wiens voorgaande en komende zondes vergeven waren. Desondanks vroeg hij (vrede zij met hem) toch om Allah veelvuldig om leiding en standvastigheid. En wie zijn wij in vergelijking met hem?

De beste onder de mensen, degene die behoort tot de meest vooraanstaande onder de profeten (vrede zij met hun allemaal) was gewoon om Allah te gedenken met: O Hij die de harten doet omkeren, maak mijn hart standvastig op uw geloof.”

Het is aan ons om in de voetsporen te treden van de Profeet (vrede zij met hem). Tevens is het een grote vereiste en doelstelling voor iedere moslim om dit na te streven. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Er zal voor de mensen een tijd komen waarin degene die geduldigvasthoudt aan zijn geloof als degene is die vasthoudt aan een hete kool.”

(at-Tirmidhie en authentiek verklaard door Sheikh al-Albaanie)

Het hart

Het hart in het Arabisch wordt ‘al-Qalb’ genoemd. Het woordje ‘Qalb’ is afkomstig van het woord ‘Qalaba’ wat omdraaien betekent. Het hart wordt immers gekenmerkt als dat wat telkens kan omdraaien. Het hart is te vergelijken met een waterkoker waarin het water aan de kook wordt gebracht. Het geluid en de bewegingen die gemaakt worden tijdens het koken, zijn ook te vinden in het hart. Het is een Gunst van Allah dat dit hart omdraait en standvastig blijft op Zijn Weg.

Een kenmerk van de mensen ten tijde van fitna is dat bij hen ‘Talaawoen’ plaatsvindt, oftewel dat er sprake is van ‘verkleuren’. Sheikh Ibnoe cOethaymien zei: “De meest kwaadaardige ziekte is het verplaatsen van het geloof.” Dit zien we vandaag de dag voornamelijk bij onze jongeren terug. Je merkt op dat zij soms standvastig naar de moskee komen en de Koran memoriseren, maar zodra zij een aantal fora tegenkomen meteen van Manhadj veranderen en beginnen met het verketteren van anderen. Dit is een eigenschap van veel mensen in tijden van fitna. Het is echter aan de mensen om standvastig te blijven gedurende de fitna’s. Het is een ernstige zaak dat men zich ‘verkleurt’.

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Op de Dag des Oordeels zullen de slechte mensen bij Allah degenen zijn die twee gezichten hebben…”

(al-Boekhaarie)

Het gaat hier om een zeer kwalijke zaak, dit is namelijk een vergelijking met de hypocrieten. De vrome voorgangers hadden een hekel aan het verkleuren in het geloof en verafschuwden dit.

De fitna van de vrouwen is ook een aanleiding geweest om af te stappen van de juist methodologie naar een andere. Ibn cAbbaas zei: “Wanneer de Shaytaan klaar is met een bepaalde persoon, dan benadert hij hem met de Fitnah van de vrouwen.” De Profeet (vrede zij met hem): Ik heb geen fitna achtergelaten die schadelijker is voor mannen dan (de fitna van) de vrouwen.”

 (Moeslim)

Middelen om standvastig te blijven ten tijde van fitna:

1.     Het veelvuldig verrichten van smeekbeden. De Profeet (vrede zij met hem) en de metgezellen waren gewoon om dit te doen en wij dienen hen hierin te volgen.

2.     Het kiezen van goed gezelschap. Kies de juiste vrienden uit en weet met wie je omgaat. Vrienden slepen je overal mee. Zij hebben effect op jou, hoe je het ook wendt of keert. Is het niet op korte termijn, dan is het op een langere termijn.

3.     Het reciteren van de Koran. Wij dienen tijd te maken om de Woorden van Allah te overpeinzen. Wanneer wij Zijn Woorden niet reciteren en de Koran de rug toe keren, dan keren wij de rug toe naar Allah, de Verhevene. Ibnoe cAbbaas zei: “Allah heeft de garantie gegeven aan degenen die de Koran reciteren en de band met de Koran onderhouden, dat zij niet zullen afdwalen noch zullen zij ongelukkig zijn.”

4.     Het gedenken van de vernietiger der geneugten. De dood houdt ieder mens bezig. De dood is onvermijdelijk. Men dient aan de dood te denken en de graven te bezoeken. Dit is een grote aanleiding en middel om standvastig te blijven op Zijn weg. De Profeet (vrede zij met hem) had de mensen verboden om de graven te bezoeken uit angst dat de mensen zouden vervallen in Shirk. Vervolgens zei hij (vrede zij met hem): “Ik had jullie verboden om de graven te bezoeken, maar bezoek het. Voorwaar het is een gedenking voor het Hiernamaals.”

5.     Het verdiepen in de biografieën van de metgezellen. Lees de biografieën en overpeins deze. De metgezellen hebben bittere tijden gekend, maar hebben zich desondanks vastgeklampt aan het geloof.

6.     Het bijwonen van zittingen van kennis die omgeven worden door de Engelen. Kennis is een grote zaak en een bescherming tegen onwetendheid, twijfel en begeertes. Dit is een grootse zaak waarmee men nog standvastiger kan worden en op de Weg van Allah, de Verhevene, kan blijven.

Samengevatte lezing van Sheikh Mamdoeh at-Tamaamie
Arabische conferentie 2013
(Uitgetypte lezing door zustercommissie al-Yaqeen)