Tien redenen voor een dood hart

6747

Ibraahiem ibn Adham (moge Allah genadig met hem zijn) werd op de markt benaderd en gevraagd over de volgende Woorden van Allah (interpretatie van de betekenis):

“En jullie Heer zei: “Roep mij dan aan, dan geef Ik gehoor aan jullie.”

(Soerat Ghaafir: 60)

Zij zeiden: “Wij roepen aan, maar onze gebeden worden niet beantwoord!” Hierop antwoordde Ibraahiem ibn Adham door te zeggen: “Jullie harten zijn dood vanwege tien redenen:

1. Jullie kennen Allah, maar komen Zijn rechten niet na;

2. Jullie reciteren het Boek van Allah, maar houden er niet aan vast;

3. Jullie beweren vijandschap met de Shaytaan, maar maken hem tot hoeder en beschermer;

4. Jullie claimen de liefde voor de Boodschapper (vrede zij met hem), maar verlaten zijn pad en zijn Soennah;

5. Jullie claimen te verlangen naar het Paradijs, maar werken er niet voor;

6. Jullie claimen vrees voor het Hellevuur, maar nemen geen afstand van zonden;

7. Jullie claimen te geloven dat de dood waarheid is, maar bereiden jullie zelf er niet op voor;

8. Jullie houden jullie zelf bezig met de fouten van anderen en kleinschatten jullie eigen fouten;

9. Jullie eten van het onderhoud waarmee Allah jullie voorziet, maar tonen geen dankbaarheid;

En als laatste;

10. Jullie begraven jullie doden, maar jullie slaan er geen acht op.”

Tafsier ul-Qoertoebie

Khoeshoec fie Salaah van Ibn Radjab