Uitspraken om over na te denken

12376

1. “Iemands volmaaktheid uit zich in het verrichten van goede daden en het bezitten van juiste kennis.”

2. “De standvastigheid van een persoon in dit wereldse bepaalt de standvastigheid van zijn voeten over de Siraat in het Hiernamaals.”

3. “Wees niet verontrust vanwege het feit dat jij je alleen bevindt op het pad van de waarheid.”

4. “Hoe completer de aanbidding van een persoon is, hoe meer aandacht hij krijgt van Allah.”

5. “Toevlucht zoeken bij Allah hangt van twee fundamenten af: Vertrouwen in Allah en op Hem bouwen.”

6. “De dienaar zal de woorden: “U aanbidden wij” niet werkelijk verwezenlijken, totdat hij beschikt over twee fundamenten: al-Ikhlaas (zuivere toewijding) en al-Moetaabaʿah (navolging).”

7. “Niemand kent het geheim en doel van de aanbidding, behalve hij die op de hoogte is van de Namen, Eigenschappen en Eenheid van Allah. En degene die beweert een positie te hebben bereikt waarbij de aanbiddingen voor hem komen te vervallen, is een Zindieq (ketter) en ongelovig.”

8. “Iedere adem die uitgeblazen wordt, maar niet nader tot Allah brengt, zal uiteindelijk een vernauwing zijn voor de dienaar.”

9. “Wanneer het hart zich met iets vult, zal het geen plaats meer overhouden voor wat anders.”

10. “Degene die deze weg bewandelt, zal blootgesteld worden aan beproevingen en obstakels. Slechts met het inzicht van kennis zal men zich hiervan kunnen redden.”

11. “Wie zich afwendt van de waarheid, belandt in valsheid.”

12. “Er is niemand die slecht over zichzelf denkt, of dit komt omdat hij zijn ware aard kent. En degene die positief over zichzelf denkt, is de meest onwetende over zijn aard.”

13. “Dat iemand tevreden is met zijn aanbiddingen duidt op het feit dat hij een positief zelfbeeld heeft, maar onwetend is over de rechten van aanbidding.”

14. “Onwetendheid en onrecht zijn de bron van elke slechte woord of daad.”

15. “De ziel is de bron van al het slechte, en het goede dat zich daarin bevindt is afkomstig van Allah.”

(Madaaridj us-Saalikien van Imam ibn ul-Qayyim)