Uitspraken om over na te denken – deel 2

7134
 1. “Hoe meer een dienaar zich inspant in het verkrijgen van leiding en het uitnodigen naar Allah, hoe meer de dwazen zich zullen inspannen om hem te verleiden.”

 2. “Wanneer men een daad perfectioneert, zal dit hem zwaar vallen.”

 3. “Het verkwisten van tijd, zal het licht der toezicht doden.”

 4. “Het uitstellen van Tawbah is een zonde waarvoor Tawbah verricht moet worden.”

 5. “Het verrichten van Tawbah druist in tegen hetgeen waar de ziel naar uitnodigt en geeft gehoor aan de oproeper naar de waarheid.”

 6. “Er bestaat consensus onder de metgezellen over het feit dat eenieder die Allah ongehoorzaam is, onwetend is.”

 7. “Onderwerping is de kern, het ziel en het brein van al-cOeboediyyah (Allahs Alleenrecht op aanbidding).”

 8. “Tot de beloning van leiding behoort de leiding die daaruit voortvloeit. En tot de bestraffing van dwaling behoort de dwaling die daaruit voortvloeit.”

 9. “De schepselen zullen over twee zaken gevraagd worden: “Wie aanbaden jullie?” en “Hebben jullie gehoor gegeven aan de oproep van de boodschappers?”

 10. “Hoogmoed van de mensen van dwaling en verwarring, zal de waarheid niet afweren.”

 11. “Hypocrisie heeft twee voedingsbodems: liegen en Riyaa’ (pronken). Hypocrisie uit zich vervolgens in twee zaken: zwakte in inzicht en in vastberadenheid.”

 12. “Ibn Taymiyah heeft gezegd: “Wie het eeuwige geluk wenst, dient zich te houden aan de drempel van al-cOeboediyah.”

 13. “Het volgen van de begeerten weerhoudt je ervan om profijt te ondervinden van een vermaning.”

 14. “Geluk in het wereldse en het Hiernamaals zit hem in het vastklampen aan Allah en Zijn Koord.”

 15. “Hoe dichter een dienaar bij zijn Heer staat, hoe meer hij zich met Hem zal bezighouden.”

(Madaaridj us-Saalikien van Ibn ul-Qayyim)