Uitspraken om over na te denken – deel 3

8474
 1. “De blinde driften van de ziel kunnen slechts herkend worden door iemand die verankerd is geraakt in kennis, de Voorschriften en de Eigenschappen van Allah.”

 2. “Wie geen ambitie heeft om stappen voorwaarts te maken, loopt achter zonder dat hij het doorheeft, want absolute stilstand bestaat niet.”

 3. “Het is geen vereiste voor een geliefde van Allah om volledig zonder fouten te zijn.”

 4. “De daad van een onachtzame is vaak zonder toewijding.”

 5. “Een teken van iemands oprechtheid is dat hij niet blij is wanneer hij geprezen wordt, noch treurt wanneer de mensen hem verguizen.”

 6. “Wanneer Allah het goede voor heeft met iemand, dan plant hij in zijn hart een getuige die voor hem het ware in dit wereldse en Hiernamaals signaleert.”

 7. “Een dienaar verdient het pas om betiteld te worden als asceet, wanneer dit te zien is in zijn bezit, uiterlijk, gezag, de mensen om hem heen, zijn ziel en de rest buiten Allah.”

 8. “Wanneer jij geen zoetheid aantreft in jouw aanbidding, trek deze dan in twijfel. Dit omdat Allah waarderend is en Hij de aanbidding (van de dienaar) beloont met de smaak van zoetheid.”

 9. “Toewijding komt met geduld.”

 10. “Het zuiveren van de ziel heeft alles te maken met de navolging van de boodschappers.”

 11. “Wie zich hoogmoedig opstelt tegenover de Waarheid, zal door Allah worden vernederd, gekleineerd en blootgesteld aan minachting.”

 12. “Wie het bewijs te buiten gaat, dwaalt af van het rechte pad.”

 13. “Het reinigen van de ziel is moeilijker dan het genezen van het lichaam.”

 14. “Rechtvaardigheid is de belangrijkste deugd.”

 15. “Hoe dichter men bij godsvrees staat, hoe meer Yaqeen (overtuiging) men krijgt.”

(Madaaridj us-Saalikien van Ibn ul-Qayyim)