Versterk je relatie met Allah

6709

Alle lof zij Allah, de Verhevene. Het geloof kent een gedaante en een essentie. De gedaante van het geloof zijn de zuilen, namelijk het geloven in:

  • Allah
  • Zijn Boodschappers
  • Zijn Boeken
  • Zijn Engelen
  • de Laatste Dag en
  • de Voorbeschikking, zowel het goede ervan als het slechte.

En alles wat het Geloof met zich meebrengt.

De essentie van het geloof is een grootse en edele relatie die de dienaar met Zijn Schepper verenigt. Deze relatie is gebaseerd op liefde, verlangen, schaamte en eerbied. Het hoogste doel van alle aanbiddingen is het versterken van de relatie met Allah, de Verhevene. Iedere verrichte aanbidding die de relatie (met Allah) niet versterkt of tot een hoger niveau tilt, is een lege aanbidding. Omdat het doel niet bereikt wordt waarvoor deze (aanbiddingen) zijn voorgeschreven.

De dienaar verlangt ernaar om zijn Schepper te spreken en zijn zorgen te uiten. Hij onderwerpt zich aan Allah om Zijn Tevredenheid en Vergiffenis te verkrijgen. De dienaar biedt zijn verontschuldigingen aan tegenover zijn Heer voor alle tekortkomingen en alle fouten die hij heeft begaan. Hij vraagt Allah, de Verhevene, om alle zaken, klein of groot, belangrijk of onbeduidend. Hierdoor wordt de relatie sterker. Dit zorgt ervoor dat de aanbidding van de dienaar tegenover zijn Heer toeneemt.

Hopelijk is de boodschap aangekomen. Een aanbidding die de relatie met Allah, de Verhevene, niet versterkt, is een lege aanbidding. Zo’n persoon moet zichzelf ter verantwoording roepen, zodat zijn gebed, Zakaat, liefdadigheden, nachtgebed en al zijn goede daden intenser en sterker worden en het doel wordt bereikt. Dat is het hebben van een goede, mooie, grote en sterke relatie met de Schepper.

Gebaseerd op een video van Sheikh prof. dr. ʿAbdoel-Kariem Bakr