Bemoeilijk het waarnemen van de maan niet

12999

Alle lof zij Allah, de Heer van de werelden. Hij bepaalde en maakte Zijn Wetgeving gemakkelijk, zeggende (interpretatie van de betekenis)

“Allah wil het jullie niet moeilijk maken.”

(Soerat al-Maa’idah: 6)

Moge vrede en zegeningen zijn met onze Profeet Mohammed. Hij kwam met een Islamitische wetgeving die gemakkelijk en draaglijk is. Hieronder valt ook zijn (vrede zij met hem) woorden: “Als jullie hem (de nieuwe maan) zien, vast dan en wanneer jullie hem (de volgende nieuwe maan) zien, eindig dan het vasten. Maar als hij bedekt wordt door de wolken, schat dan in.”

(Moeslim)

In een andere overlevering staat: “Voltooi dan de dagen van Shacbaan met dertig.”

(Moeslim)

In de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) waren de moslims gewoon hun vastenperiode te beginnen en te eindigen volgens deze methode die hun Profeet voor hen had bepaald. Zij deden dit zonder het waarnemen van de maansikkel onnodig moeilijk te maken of het te betwijfelen.

Recentelijk namen verschillende groepen en individuen het op zich om diep te graven in de kwestie van het kennen van het begin en einde van de vastenperiode. En zij trachtten de waarneming ervan te betwisten.

Zij geven de voorkeur aan astronomische berekeningen, organiseren conferenties en seminars die vaak eindigen zonder enige conclusie. Deze berekeningen worden verricht door mensen. En elke persoon berekent met een eigen specifieke methode die weer verschilt van een andere die dezelfde daad verricht. Daarnaast is er altijd de kans op een fout.

Het daadwerkelijk waarnemen van de maansikkel of het voltooien van dertig dagen (van Shacbaan, zoals onze Profeet (vrede zij met hem) ons beval te doen, is een islamitisch voorschrift dat geschikt is voor elke tijd en plaats. De uiteindelijke beslissing is gebaseerd op een duidelijke indicator die fysiek (met de ogen) kan worden gezien.

De Profeet (vrede zij met hem) vastte zelf en beval de mensen om te vasten. Hij adviseerde ons te vertrouwen op een fysieke waarneming (van de maan). Waarom laten we dit dan achterwege en vertrouwen in plaats daarvan op wiskundige berekeningen?

Dit is het vervangen, veranderen en wetgeven met iets dat Allah niet heeft toegestaan. De Profeet (vrede zij met hem) maakte de zaken niet moeilijk door het onderzoeken van de maanfases, het verdwijnen van de maan vóór het verdwijnen van de zoncirkel, het aantal graden van de maan boven de zon en al het andere dat twijfel zaait over de waarneming. Dit is onlangs verklaard middels een verdict door de ‘Moslim Wereld Liga’.

Dit alles is het onnodig moeilijk maken van zaken waar Allah geen enkel bewijs voor heeft neergezonden, en ook de Profeet (vrede zij met hem) niet heeft bevolen of zelf heeft gedaan.

De (gebruikte) rechtvaardiging voor deze inspanning is dat moslims verschillen in het begin en einde van hun vasten. Om deze verschillen op te lossen, maken mensen de kwestie van het aanschouwen van de nieuwe maan echter onnodig moeilijk.

De verschillen (in het waarnemen van de maan) kunnen (in de verschillende islamitische landen) geen kwaad. De Boodschapper (vrede zij met hem) gaf ons een principe1 dat elk land zelf kan toepassen.

Verrichten de moslims in de verschillende landen de verplichte gebeden op dezelfde tijd? Nee! Dit is niet mogelijk en zo is het ook met het vasten.

Wij danken de broeders die willen zorgen voor de zaken van de moslims en streven de moslims te verenigen in hun vastenperiodes. Echter zeggen wij tegen hen: “Waarom tonen jullie niet dezelfde zorg en toewijding in het verenigen van hen in de correcte geloofsleer? Toch laten jullie hen verschillen in hun geloofsleer, ondanks dat verschillen in geloofsleer hen schade brengt.”

Het verschil in het begin en einde van het vasten, kent geen schade. De Boodschapper (vrede zij met hem) heeft de moslims in elk land immers bevolen hun vasten te beginnen en te eindigen volgens hun eigen waarneming (van de maan). Ongeacht hun verschillende landen en gebieden.

Ik hoop dat Allah de moslims zal leiden zich te keren naar datgene dat belangrijker is.

Moge vrede en zegeningen van Allah met onze Profeet Mohammed, zijn familie en metgezellen zijn. 

Sheikh Saalih Ibn Fawzaan al-Fawzaan

www.alfawzan.af.org.sa

1 Het betreft het principe dat elk land onafhankelijk de maan dient waar te nemen. Als het wordt gezien, dan vasten de mensen van dat land, ongeacht de maan in een ander land wel of niet is gezien.