Blijf in vorm!

7954

Omdat heel veel mensen halverwege de Ramadan te maken krijgen met een terugval op het gebied van aanbidding, volgt hieronder een aantal voordelen en gunsten van deze geweldige maand om de motivatie weer terug te vinden:

1. Het vasten is een bescherming tegen het Hellevuur. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Wie een dag vast omwille van Allah, zijn gezicht zal door Allah voor een afstand van zeventig jaren van het Vuur afgehouden worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

2. Het vasten wist de zonden uit. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Wie (de maand) Ramadan vast, uit geloof en rekenende (op de beloning van Allah), al zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

3. Het vasten biedt speciale toegang tot het Paradijs. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Waarlijk, in het Paradijs is een Poort, genaamd ar-Rayyaan, waardoor de vastenden op de Dag der Opstanding zullen binnentreden, en niemand buiten hen. Er zal gevraagd worden: “Waar zijn de vastenden?” Waarna zij zullen opstaan (om deze binnen te treden) en niemand anders zal deze (Poort) binnentreden. Wanneer zij zijn binnengetreden zal hij sluiten. Niemand zal door hem (het Paradijs meer) binnengaan.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

4. Het vasten treedt op als bemiddelaar op de Dag des Oordeels. De Profeet (vrede zij met hem) zegt: “Het vasten en de Koran zullen beiden voorspraak doen op de Dag der Opstanding. Het vasten zal zeggen: “O mijn Heer, ik heb hem overdag van het eten en de lusten weerhouden. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen. En de Koran zal zeggen: “Ik heb hem ‘s nachts weerhouden van het slapen. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen. De Profeet (vrede zij met hem) zei:“Allah zal hen dan beiden toestaan om voorspraak (voor hem) te doen.”

(Sahieh al-Djaamic van Sheikh al-Albaanie)

5. Het vasten levert twee blije momenten op. De Profeet (vrede zij met hem) zegt “…De vastende kent twee blije momenten; tijdens het verbreken van het vasten, en wanneer hij zijn Heer ontmoet.”

(al-Boekhaarie)

Team al-Yaqeen 31 juli 2012