Blijf tot het einde

9851

Het verrichten van het nachtgebed met de imam in de gezegende maand Ramadan is een eer en een genoegen voor de moslim. Het is de kans bij uitstek om zijn zonden van afgelopen jaar kwijt te schelden. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie het nachtgebed verricht in de Ramadan uit geloof (voor Allah) en rekenende (op de Beloning van Allah), al zijn voorgaande zonden zullen hem worden vergeven.”

(al-Boekhaarie)

Ook zei de Profeet (vrede zij met hem): “Wie het nachtgebed bijwoont met de imam totdat hij vertrekt (d.w.z. het gebed afsluit), voor hem wordt er de beloning van een hele nacht bidden opgeschreven.”

(at-Tirmidhie)

In een andere overlevering wordt de aanleiding hiervoor nader beschreven. Toen de Profeet (vrede zij met hem) een keer klaar was met het nachtgebed, vroeg Aboe Dharr hem: “Kunt u ons niet de rest van de nacht voorgaan in het gebed?” De Profeet zei toen: “Wie het nachtgebed bijwoont met de imam totdat hij vertrekt (d.w.z. het gebed afsluit), voor hem wordt er de beloning van een hele nacht bidden opgeschreven.”

(an-Nasaa’ie)

Het is vreemd om te zien dat moslims die op de hoogte zijn van deze woorden van de Profeet (vrede zij met hem) zonder enig excuus het nachtgebed onbenut aan hen voorbij laten gaan. Ze wanen zichzelf kennelijk immuun voor de bestraffingen van het Hiernamaals of ze weten niet dat de grote Rekenschap op dit soort daden aankomt.

Ook het zich eerder onttrekken aan het nachtgebed, mag niet zonder reden gebeuren. Want de volledige beloning wordt alleen uitgekeerd als de persoon tot het einde blijft. Wie eerder vertrekt, heeft niet de hele nacht gebeden. Wij vragen Allah om ons de wijsheid en kracht te geven om deze maand ten volste te benutten en niets onbenut te laten.

Team al-Yaqeen