Doelstellingen van de maand Ramadan

19429

Doel 1: Taqwah

Allah zegt:

Het vasten is jullie voorgeschreven, zoals het degenen die voor jullie waren was voorgeschreven, opdat jullie godsvrezend zullen zijn.

(Soerat al-Baqarah: 183)

Het doel van het vasten is dus godsvrezendheid (Taqwah) en niet slechts het onthouden van voedsel, drank en geslachtsgemeenschap. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie leugens en vulgaire taal en het handelen ernaar niet laat, hoeft van Allah ook zijn eten en drinken niet te laten.”

(al-Boechari)

Het ware vasten weerhoudt de persoon daarentegen van het begaan van zonden. De Profeet (vrede zij met hem zegt): “Het vasten is een bescherming, laat hem niet schelden, en laat hem geen daad van onwetendheid verrichten…”

(al-Boechari en Moeslim)

Desalniettemin zie je sommige mensen tijdens het vasten nog steeds zich schuldig maken aan: onrechtvaardigheid, agressie, jaloezie, afgunst, roddelen, lasteren en vulgair taalgebruik.

Doel 2: Het behalen van de grote beloning

De Profeet (vrede zij met hem) zei: (Allah zegt) Het vasten is voor Mij en Ik geef er beloning voor.”

(al-Boechari en Moeslim)

Dit doelt op de grootsheid van de beloning van Allah. Het feit dat Allah zegt dat Hij het vasten Zelf beloont, duidt op de grootte van de beloning die de vastenden te wachten staat.

Doel 3: Het uitwissen van de zonden

De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie (de maand)Ramadan vast, uit geloof (in Allah)en rekenende (op Zijn beloning), (al)zijn voorgaande zonden zullen hem vergeven worden.”

(al-Boechari en Moeslim)

Doel 4: Het trainen van de de eigen ego

Het is van de doelstellingen van de maand Ramadan om de eigen ego te trainen en om haar te laten wennen aan het gehoorzamen van de bevelen van Allah en de Profeet en zich daarbij neer te leggen.

Doel 5: Denken aan je arme medebroeders

Door het vasten kunnen wij ervaren wat onze arme medebroeders dagelijks moeten ondergaan wat betreft hongersnood en dorst.

Doel 6: Het vernauwen van de wegen van de shaitan

Zoals bekend mag worden verondersteld stroomt de shaitan door de bloedvaten van het lichaam van de mens. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer de dienaar vast, vernauwen de bloedvaten zich. (Als gevolg hiervan)neemt zijn Heerschappij (van de shaitan)en zijn influisteringen af.”

Hoeveel wijsheden zitten er niet in het vasten van de maand Ramadan waar wij niet van op de hoogte zijn en waar wij geen acht op slaan. Geprezen zij Allah, Die deze maand heeft voorgeschreven uit genade, goedheid en bescherming voor Zijn dienaren.