Eerst Shawwaal of eerst vasten inhalen?

54786

Alle lof is aan Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper diens familie en metgezellen.

De geleerden verschillen van mening over het oordeel over het vrijwillig vasten (van o.a. de zes dagen van de maand Shawwaal) alvorens het inhalen van het vasten van de (gemiste dagen van) Ramadan. Volgens een groot deel van de geleerden, waaronder de wetschool van Imam Aboe Haniefah, Imam Maalik en Imam ash-Shaafiʿie, is het toegestaan (om eerst Shawwaal te vasten). Bij Imam Aboe Haniefah is dit toegestaan zonder afkeur en bij de wetschool van Imam Malik en Imam ash-Shaafiʿie is dit toegestaan, hoewel afkeurenswaardig.

Het bewijs voor het toestaan hiervan is dat het inhalen van het vasten (van Ramadan) niet onmiddellijk hoeft te gebeuren. Alleen Imam Ahmad is van mening dat het niet toegestaan is (vrijwillig te vasten alvorens het inhalen van de gemiste dagen van Ramadan), maar dit is niet correct.

Hun bewijs hiervoor is wat Imam Ahmad overlevert in de Hadieth van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wie vrijwillig vast en nog van Ramadan moet inhalen en dit niet heeft gedaan, van hem wordt het (vrijwillige vasten) niet geaccepteerd, totdat hij deze heeft gevast (d.w.z. niet gevaste dagen in Ramadan).”

Maar deze overlevering is niet correct, zoals Ibnoe abie Haatim te kennen geeft. In de overlevering bevindt zich namelijk Ibnoe Lahieʿah en voeg daaraan toe dat de context van de overlevering Matroek (verworpen) is. Ook staat er aan het einde van de overlevering: “En wie de Ramadan tegemoet komt en hij moet van de voorgaande Ramadan nog inhalen, van hem wordt het niet geaccepteerd.” Dit staat vermeld in ‘ash-Sharh ul-Kabier’ en al-Boehoetie heeft dit vermeld in zijn boek genaamd ‘Kasshaaf al-Qinaaʿ’. Deze twee boeken zijn de boeken van de wetschool van Imam Ahmad.

En de tweede overlevering die door Imam Ahmad is verhaald, is: “Dat het vrijwillig vasten toegestaan is alvorens het inhalen.”

Al-Mardaawie zegt in zijn boek genaamd ‘al-Insaaf’: “Dit is juist. Het meest correcte is wat een groot deel van de geleerden heeft gezegd. Daarom is er niets op tegen om eerst zes dagen van Shawwaal, ʿAashoeraa’ en andere vrijwillige (dagen) te vasten, alvorens je nog wat van Ramadan moet inhalen. Omdat het inhalen van Ramadan genoeg tijd heeft. De dagen van het (vrijwillig) vasten, zoals deze dagen, zijn beperkt en je kan het niet inhalen als de tijd voorbij is.

En Allah weet het het best.

Islamweb.net