Elkaar feliciteren tijdens ʿIed ul-Fitr

20714

Het meest correcte dat is overgeleverd over het elkaar feliciteren met het ʿied ul-Fitr is:

1. Een overlevering van Mohammed bin Ziyaad al-Alhaanie: “We kwamen tijdens ʿied ul-Fitr en ʿied ul-Adha langs bij Aboe Oemamah en Waathilah en zeiden tegen hen: TaqabbalAllaahoe minnaa wa minkoem (Moge Allah het van ons en van jullie accepteren.) Waarop zij zeiden: “En ook van jullie en ook van jullie.”

(at-Tahaawie)

2.     Harb al-Karmaanie zei: “Imam Ahmad werd gevraagd over de volgende uitspraak door de mensen tijdens de twee feesten: “Moge Allah het van ons en van jullie accepteren.” Waarop hij zei: “Hier is niets mis mee, dit heeft een aantal mensen overgeleverd van Aboe Oemaamah.” Waarop zij zeiden: “En van Waathilah?” Waarop hij bevestigend antwoordde. Hierop vroegen ze hem: “Dus jij keurt het niet af om dit te zeggen op de dag van het feest?” Hij zei: “Nee.”

3.     Een overlevering van Safwaan ibn ʿAmr waarin hij zegt: “Ik heb ʿAbdoellaah bin Bisr, Khaalid bin Miʿdaan, ʿAbdoerrahmaan bin ʿAa’idh en andere geleerden tijdens al-ʿIed horen zeggen: “Moge Allah het van ons en van jullie accepteren.”

(Ibn ʿAsaakir)

4.     Overlevering van Djoebayr Nafier waarin hij zegt: “Als de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) elkaar op al-ʿIed ontmoetten, waren zij gewoon om te zeggen: “Moge Allah het van ons en jullie accepteren.”

(al-Moehaamilie in zijn boek Salaat ul-ʿIedayn)

De overlevering die door ʿOebaadah ibn us-Saamit verhaald is, is volgens Imaam ul-Bayhaqie en andere geleerden zeer zwak (en wordt daarom niet gevolgd). Het betreft de overlevering waarin staat: “Ik vroeg de Profeet over de volgende woorden van de mensen op al-ʿIed: “Moge Allah het van ons en van jullie accepteren.” Waarop hij (de Profeet) zei: “Dit is een daad van de lieden van het Boek.” En hij keurde het zeggen hiervan af.”

Sheikh prof. dr. ʿAbdoel-Baarie bin Hammaad al-Ansaarie