Enkele adviezen voor de vastende

8775

Lof zij Allah alleen en zegening en vrede zij met de laatste profeet.

Dit zijn, beste broeder en zuster, enkele beknopte suggesties die u kunnen helpen zichzelf, uw huis en (eventueel) uw moskee voor te bereiden op de heilige maand Ramadan, biddende uwbroeder en zuster enkele beknopte suggesties die u kunnen helpen zichzelf te voor te bereiden optot Allah om ons en alle moslims te helpen bij het vasten en het bidden tijdens deze heilige maand; waarlijk Hij is tot alles in staat:

1- De intentie zuiveren en de daden zuiver voor het aangezicht van Allah verrichten;

2- De gunst van Allah met deze aangelegenheid gewaarworden;

3- Beseffen dat Ramadan een concurrentiemaand is voor diegenen die zichzelf tegen het Hellevuur willen beschermen;

4- Zich vrij maken voor het lezen van de Koran en zo veel mogelijk afstand nemen van andere wereldlijke zaken;

5- Gebruik bij het lezen van de Koran een tafsir-boek: bijvoorbeeld Taysir Al Karim ar-Rahmaan van Imam Sacdi. Een tafsir-boek zult u nodig hebben voor de uitleg van de moeilijke verzen;

6- Zorg ervoor dat je twee verschillende Koransessies houdt, eentje voor het aandachtige begrijpend lezen, waarbij je stilstaat bij de wonderbaarlijkheden en de tekenen van de Koran; en een andere sessie voor het vloeiend lezen, waarbij je ernaar streeft zo veel beloning van Allah te verkrijgen door de Koran zo vaak mogelijk uit te lezen;

7- Een dagschema maken met een dagindeling op basis van uw eigen mogelijkheden en capaciteiten;

8- Zichzelf trainen op doecaa’ (smeekbeden) en het ten hemel strekken van je handen tijdens doecaa’;

9- Zichzelf trainen na afloop van het gebed in de moskee te blijven, vooral na fadjr- en casr-gebed;

10- Zichzelf trainen op liefdadigheid, gulheid en vrijgevigheid.

11- Zichzelf stimuleren de biografieën van onze voorgangers te lezen en speciale aandacht te geven aan hoe zijn zich tijdens de maand Ramadan gedroegen;

12- Bandjes luisteren en folders lezen die gaan over de maand Ramadan.

13- Nachtgebed verrichten (liever samen met de imam in de moskee).