Het medicijn voor de zondige dienaren

10390

Een moslim is niet gevrijwaard van fouten. Hij is juist vatbaar voor het begaan van zonden. De Profeet (vrede zij met hem) heeft dit te kennen gegeven en verduidelijkt dat dit van menselijk aard is. Ook heeft hij aangegeven, in een overlevering verhaald door Anas (moge Allah tevreden over hem zijn), wat het medicijn hiervoor is. Hij (vrede zij met hem) zei: “Iedere zoon van Adam (d.w.z. de mens) maakt fouten en de beste onder hen zijn degenen die daarna berouw tonen.”

(Ahmad en at-Tirmidhie)

Aboe Hoerayrah (moge Allah tevreden over hem zijn) overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) zei: “Bij Degene in Wiens Hand mijn ziel ligt, als jullie niet zouden zondigen dan zou Allah jullie wegnemen en met een volk komen dat wel zondigt, en Allah vervolgens om vergeving vraagt. En Hij zal hen dan vergeven.”

(Moeslim)

De maand Ramadan is de maand van vergeving van de zonden, de maand van aanvaarding, de maand van het vermeerderen van de beloningen, en de maand van de redding van het Vuur. Het is de maand waarin de poorten van het Paradijs worden geopend en de poorten van het Hellevuur worden gesloten, en de satans worden vastgeketend. Dit zoals vermeld staat in as-Sahiehayn en overgeleverd door Aboe Hoerayrah.

Het is de maand waarin een omroeper roept: “O zoeker van het goede, kom nader. En o zoeker van het slechte, blijf weg.” En elke nacht bevrijdt Allah mensen van het Vuur, zoals verhaald door Aboe Hoerayrah en vermeld staat in as-Soenan en ook bij imam Ahmad.

Het betaamt een waarachtige gelovige wiens levensjaren Allah heeft vermeerderd, dat wanneer hij deze maand meemaakt en optimaal benut met oprecht berouw, een serieuze start maakt en een vastberaden wil heeft, dat hij zijn verbond met Allah vernieuwt. Een verbond om zich voortaan in te zetten in het gehoorzamen van Hem en dat hij zich houdt aan Zijn Bevelen, wegblijft van Zijn Verboden en standvastig blijft op Zijn geloof, totdat hij Hem ontmoet. Want het zijn de laatste daden die bepalend zijn voor iemands eindbestemming.

Team al-Yaqeen