Het Tarawieh gebed

69646
Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Profeet, diens familie en metgezellen.
.
Tot hetgeen de Profeet (vrede zij met hem) gedurende de maand Ramadan heeft voorgeschreven, behoort het Tarawieh gebed. Dit is een gebed dat sterk aanbevolen is gedurende deze gezegende maand. Het verdient de voorkeur om dit gebed gezamenlijk in de moskee te verrichten.
.
Dat het Tarawieh gebed sterk aanbevolen is en niet verplicht, blijkt uit een overlevering van ʿAai’shah. Zij zegt – zoals vermeld staat in Sahieh al-Boekhaari en Moeslim – dat de Profeet (vrede zij met hem) gedurende drie nachten het nachtgebed voorging. De derde of de vierde nacht ging de Profeet (vrede zij met hem) zijn metgezellen niet meer voor in het gebed. De volgende ochtend informeerde hij zijn metgezellen hierover en zei: “Ik heb jullie gezien, maar hetgeen mij tegenhield, was de vrees dat het (Tarawieh-gebed) verplicht voor jullie zou worden gemaakt.”
.
Dit alles was gedurende de maand Ramadan. Hierop volgend zijn de metgezellen deze daad blijven verrichten en heeft de moslimgemeenschap het omarmd. In een andere overlevering heeft de Profeet (vrede zij met hem) gezegd: “Zeker, hij die het nachtgebed (Tarawieh) samen met de imam verricht, totdat hij (de imam klaar is en) vertrekt, voor hem wordt er opgeschreven dat hij de gehele nacht in Qiyaam (vrijwillig nachtgebed) heeft doorgebracht.”
. 
Over al-Qiyaam heeft de Profeet (vrede zij met hem) ook gezegd: “Wie Qiyaam (het vrijwilige nachtgebed) verricht in de Ramadan uit geloof (voor Allah) en rekenende (op de beloning van Allah) zullen zijn voorgaande zonden vergeven worden vergeven.”
(al-Boekhaari)
.
Het Tarawieh gebed is dus een vaststaande Soennah en het is sterk aanbevolen om deze in zijn geheel met de imam te voltrekken.
.
Over het aantal gebedseenheden is echter niets terug te vinden in de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) en hier is dus ruimte voor interpretatie. Zo zegt Sheikh ul-Islaam Ibn Taymiyyah: “Het is toegestaan om twintig gebedseenheden te verrichten, zoals bekend is binnen de wetschool van Al-imam Ahmad en Shafiʿie, of zesendertig gebedseenheden zoals bekend is binnen de wetschool van Al-imam Maalik. Daarnaast kan hij zich ook beperken tot elf of drieëntwintig gebedseenheden. Dit alles is correct.
.
Nadat ʿOmar dit gebed deed herleven, na de dood van de Profeet (vrede zij met hem), heeft hij dit verricht met twintig gebedseenheden. Daarnaast waren er andere metgezellen die meer of minder gebedseenheden hebben verricht. Er is dus geen bewijs terug te vinden dat over een minimum of maximum aantal spreekt. Zo zijn er vele imams, die voorop gaan in het gebed, en dit gebed vervolgens vliegensvlug verrichten en hierin niet tot rust komen. Dit terwijl het tot rust komen één van de fundamenten van het gebed is. Waar het dus om draait is dat je er tijdens het gebed met je hart bij bent. En dit gebeurt niet wanneer jij je haast in het gebed. Zo kan men beter tien gebedseenheden verrichten en dit perfectioneren dan dat hij twintig gebedseenheden verricht en dit afraffelt. Zo heeft Allah degenen die de Koran reciteren – zonder de betekenis ervan te kennen – berispt, zeggende:
.
En er zijn ongeletterde onder hen die het schrift niet kennen.”
(Soerat al-Baqarah: 78)
.
Oftewel zij reciteren het schrift zonder de betekenissen ervan te kennen. De Koran is immers nedergezonden om zijn betekenissen te begrijpen en ernaar te handelen en niet slechts om gereciteerd te worden.”
.
Er zijn veel gebedsvoorgangers die het Tarawieh gebed niet op de voorgeschreven wijze verrichten door de Koran heel vlug te reciteren en niet tot rust te komen in het gebed. Het tot rust komen behoort echter tot de fundamenten van het gebed. Men dient dus Allah te vrezen en zijn gebed te perfectioneren en niet zichzelf en degenen die achter hem bidden af te houden van de correcte wijze van het gebed.
.
Moge Allah ons alle succes doen schenken.
Sheikh Saalih ibn Fawzaan al-Fawzaan