Hoe sta jij ervoor deze Ramadan?

9831

De Profeet (vrede zij met hem) zei tegen zijn metgezellen: “Als jullie (eens)wisten wat ik weet, dan zouden jullie weinig lachen en veel huilen. Hierop bedekten de metgezellen hun gezichten, terwijl je hun gehuil kon horen.”

(al-Boechari)

Als de Profeet (vrede zij met hem)met het gebed begon, dan hoorde je vanuit zijn borst een geluid dat te vergelijken is met het geluid van een koperen ketel die staat te koken (vanwege zijn gehuil).

(Sahih Aboe Daawoed)

Een nieuwe vastenmaand is wederom aangebroken en de daden die wij in het afgelopen jaar hebben verricht zijn opgestegen naar Allah, maar zullen deze van ons geaccepteerd worden, of niet?

Voorwaar, Allah accepteert slechts (de daden)van de godsvrezenden.

(Soerat al-Maa’iedah: 27)

Zouden wij de bladzijden van het afgelopen jaar openslaan, dan zouden wij daarin vele viezigheden aantreffen. Een aantal van onze voorgangers plachten te zeggen: “Als onze zonden een geur zouden hebben, dan zouden de mensen van ons zijn weggelopen vanwege de stank.” Wij zouden bladzijden tegenkomen die vol staan geschreven met slechte daden zoals, roddelen, het opzetten van mensen tegen elkaar, het verspreiden van lasterpraat. Wij hebben ons overgegeven aan onze begeerten, terwijl onze Profeet (vrede zij met hem) zei: “De Hel is omringd met lusten en het Paradijs is omringd met zaken die de mens niet gemakkelijk afgaan.”

(al-Boechari)

Men hecht in het geheel geen waarde aan de duurzame koopwaar van Allah; Het Paradijs, en verkoopt dit voor een luttel bedrag. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Het Paradijs is dichter bij iemand van jullie dan de veters van zijn schoeisel en voor de Hel geldt precies hetzelfde.”

(al-Boechari)

Laten we, nu Ramadan is aangebroken, eens een moment stil staan bij onze verrichtingen van het afgelopen jaar en laten wij hieruit lering trekken voor dit jaar en de jaren daarop.