I’tikaaf en de Smartphone

7352

Gebruik in de moskeeën geen woorden en verricht geen daden, behalve die woorden en daden waarvoor de moskee is gebouwd. De moskeeën zijn gebouwd voor het gebed, het reciteren van de Koran, het gedenken van Allah, het tonen van dankbaarheid aan Allah, Hem te prijzen, voor kennis, studie en het overpeinzing. En niet voor geklets over wereldse zaken, het vertellen van grappen en nutteloos gepraat. En ook niet voor de grote ramp die in onze tijd is verschenen: de Smartphone.

Mensen in Ictikaaf treffen we met deze apparaten. Wat voor Ictikaaf is dit? Sommige verrichten weliswaar de Ictikaaf (teruggetrokken en toegewijd), maar in werkelijkheid verrichten zij de Ictikaaf bij hun mobiele telefoon. Zij zijn niet toegewijd aan hun Heer en de gedenking van hun Heer. In plaats daarvan zijn zij slechts toegewijd aan hun mobiele telefoon.

Zelfs de beweging van de hand na het gebed, namelijk dat een persoon de Tasbiehaat verricht (Allah verheerlijkt) door te zeggen SoebhaanAllaah, SoebhaanAllaah, SoebhaanAllaah, etc, verandert! Sommige mensen bewegen hun duimen op deze manier, van boven naar beneden of van beneden naar boven, zoals zij hun smartphone bekijken. Soms in zo een mate dat na het verrichten van de tweede Salaam ter afsluiting van het gebed, hun hand in hun zak verdwijnt om hun toestel te pakken. Dit is een bewijs dat zij zelfs tijdens het verplichte gebed bezig zijn met datgene op hun toestel. Het is alsof het gebed hem tegenhield. En als hij eenmaal klaar is met het gebed keert hij er gelijk naar terug, zodat hij door kan gaan met het vertier waarmee hij bezig was. Sommige bevinden zich zelfs in Ictikaaf. Wat voor Ictikaaf is dit? Wat voor Ictikaaf is het terwijl hij onachtzaam, niet bewust en nalatig is? Dit is een grote ramp!

Om deze reden is het aan de persoon die de Ictikaaf verricht om zijn telefoon helemaal niet te gebruiken. Behalve als hiervoor een noodzaak is of een belangrijke en profijtvolle reden. Het gebruik van de telefoon op de eerder genoemde manier doet af aan de Ictikaaf!

De moskeeën dienen beschermd te worden van dit soort afleidingen en vertier. En deze telefoons en wat zij bevatten aan foto’s en andere slechte zaken, bij Allah, hebben schade gebracht aan de mensen. Bij Allah, ze hebben verontrustende rampspoeden gebracht bij de mensen.

Een tijd geleden vertelde iemand dat er twee mensen in de moskee waren. De een liep achter de ander. Eén van hen ging direct in de positie van de Tashahhoed zitten en begon zijn vinger te bewegen. Zijn vriend maakte hiervan een foto. Daarna stonden zij op en liepen weg. Dus hij zat op de grond alsof hij het gebed verrichtte. De mensen zullen de foto later zien en geloven dat hij het gebed verrichtte in de moskee van de Profeet (vrede zij met hem), terwijl hij dit niet deed. Allereerst verrichtte hij het gebed helemaal niet. In plaats daarvan poseerde hij zo, zodat er een foto van gemaakt kon worden. Dit is zoals je ook tijdens de Hadj ziet. Iemand staat bijvoorbeeld bij de Djamaraat, heft zijn handen en vraagt een vriend een foto te nemen. Nadat de foto is genomen, laat hij zijn handen weer zakken. Zo lijkt het alsof hij een smeekgebed verrichtte bij de Djamaraat of een smeekgebed verrichtte bij de Kacbah. Maar hij verrichtte helemaal geen smeekgebed! Deze twee handen werden niet geheven omwille van Allah noch om Allah te smeken. In plaats daarvan werden zij slechts geheven om te pronken. Dit is een enorme ramp!

Sommige mensen komen langs een zitting van kennis en stoppen dan om een foto van de Sheikh te nemen. En zij nemen een foto van zichzelf in de zitting van kennis. Wat is het nut van deze foto’s? Zowel jouw foto als die van de Sheikh, wat is het nut daarvan? Dit alles resulteert in verval en verlies.

En tot de schadelijke en ongelukkige zaken behoort de muziek die tegenwoordig in de moskeeën wordt gehoord. Wie had twintig jaar geleden gedacht dat er een dag zou zijn waarin er in de moskee tijdens het gebed muziek te horen zou zijn? Er is bijna geen Roekoec, Soedjoed, of enige andere positie in het gebed of er wordt muziek gehoord. Dit is werkelijk een grote ramp.

Het is voor een persoon essentieel om de heiligheid van het Huis van Allah en de rechten van de dienaren te kennen als hij eenmaal de deur van de moskee binnentreedt. Hij moet de heiligheid daarvan kennen. Het is een noodzaak als hij de moskee betreedt om de telefoon uit of op stil te zetten. Het is zelfs beter het buiten de moskee te laten en de moskee te betreden om te bidden en Allah te gedenken. En niet om jezelf en andere dienaren bezig te houden met deze geluiden en vermaak.

Enkele dagen geleden verrichtten de mensen Salaat at-Taraawieh, terwijl enkele jongeren spelletjes speelden op hun telefoon die degene die probeerden te bidden afleidden. Sommige van hen gaven aan dat zij er last van hadden en niet in staat waren te bidden. Zij (de jongeren) hadden in de moskee racespelletjes op hun telefoons. De mensen om hen heen waren van streek en sommige van de jongeren luisterden niet. Je zegt tegen ze: “O mijn zoon, schakel het uit?” Maar ze luisteren niet, zijn opstandig of hebben geen respect.

Dit alles behoort tot de rampen die we in de moskeeën meemaken. En waarmee de moskeegangers worden geteisterd, de aanbidding wordt verstoord en de mensen worden geschaad.

In de moskee is het niet toegestaan je stem te verheffen boven die van je broeder met de Koran, zodat je zijn recitatie niet zal verstoren. Wat dan te denken van deze rampen die tegenwoordig aanwezig zijn en zoveel slechts hebben gebracht?

Gebaseerd op de woorden van Sheikh cAbdoer-Razzaaq ibnoe cAbdil-Moehsin al-cAbbaad
(docent bij Masdjid un-Nabawie en aan de Islamitische universiteit van Medina)