Ramadan, de maand van de Koran II

8313

Beste broeder, zuster, Allah’s vrede en zegeningen zij met je.

Ramadan is de maand van de Koran waarin de moslims veelvuldig verlangen naar het gerecht van de Koran en de zoete drank van de overvloedige, geprezen betekenis ervan. De Koran waar de valsheid niet toe nadert, niet van voren, noch van achteren.

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“De maand Ramadan waarin de Koran werd nedergezonden, als een leidraad voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding; de Onderscheider (tussen de waarheid en de valsheid).” (Soerat al-Baqarah: 185)

De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Het vasten en de Koran zullen beiden voorspraak doen voor de dienaar op de Dag der Opstanding.” (Ahmad, at-Tabaraani)

Als dit het geval is, is het dan niet gepast voor de moslim om tijdens de dagen en nachten van deze maand het reciteren van de Edele Koran en het overpeinzen ervan te vermeerderen? Zou het hem dan niet staan om zich te houden aan de geboden en verboden ervan, zodat dit voor hem als voorspraak zal dienen op de Dag der Opstanding?

De vrome voorgangers pleegden aandachtig om te gaan met het Boek van Allah. Zij zetten zich in de Koran meerdere malen uit te lezen. Dit deden zij in het gebed en daarbuiten, tijdens deze maand in het bijzonder, maar ook gedurende de rest van het jaar. Niet alleen reciteerden zij de Koran, maar dit verroerde hen. Hun harten raakten hierdoor ontroerd waardoor de tranen stroomden uit vrees voor Allah, de Verhevene.

Beste broeders en zusters in het geloof, is de toestand van degenen die het reciteren van de Edele Koran veronachtzamen dan allerminst niet vreemd te noemen? Degenen die vluchten van het Boek van Allah en daarvoor in de plaats hun toevlucht zoeken tot flutboeken, tijdschriften en ander onbelangrijke lectuur die niets van doen hebben met de Koran! Hoe triest is de toestand van de jongeren van de Islamitische gemeenschap die zich tijdens deze gelegenheden alleen maar bezig houden met competities en andere wedstrijden, terwijl zij onachtzaam omgaan met het Boek van Allah en Zijn duidelijke tekenen? Vandaar dat wij elkaar dienen aan te sporen tot het bijwonen van zittingen waar het reciteren van de Koran op het hoofdmenu staat. Wij dienen onszelf ontvankelijk te stellen voor het reciteren, naleven en het volgen van het voorbeeld van de Koran, zodat wij tot degenen zullen behoren waarover Allah zegt (interpretatie van de Koran):

“Is iemand die weet wat aan jou is neergezonden van jouw Heer de Waarheid is, gelijk aan degene die blind is? Het zijn slechts de bezitters van verstand die er lering uit trekken.” (Soerat ar-Racd: 19)

Ramadan wordt niet voor niets de maand van de Koran genoemd. Dit komt omdat de openbaring in deze maand is begonnen en vanwege het feit dat de mensen gedurende de dagen en nachten van deze maand open staan voor het reciteren en overpeinzen van de Koran. Wij vragen Allah om de Edele Koran onze harten te doen bloeien, onze harten te doen oplichten en dat het een getuige voor ons zal zijn en niet tegen ons.

Alle lof zij Allah, de Heer der werelden.