Ramadan de maand van de Koran

20584

De maand Ramadan waarin de Koran werd nedergezonden, als een leidraad voor de mensheid en als duidelijke bewijzen van de leiding; de Onderscheider (tussen de waarheid en de valsheid); Wie van jullie dan aanwezig is in de maand (Ramadan), laat hem dan vasten. (Soerat al-Baqarah: 185)

Faatimah bintoe Moehammad overlevert dat haar vader (vrede zij met hem) haar vertelde dat Djibriel de Koran met hem eens per jaar plachte te herhalen (in de maand Ramadan) en hij deed dit tweemaal in het jaar van zijn overlijden. (al-Boechari)

Ibn cAbbas overlevert dat de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) de meest vrijgevige persoon was, en dat hij het meest vrijgevig was in Ramadan omdat Djibriel elke nacht bij hem kwam om (dan) de Koran met hem te herhalen. (al-Boechari)

Deze overleveringen bevatten een aantal aanbevelingen:

– Het bestuderen van de Koran in de maand Ramadan

– Het bij elkaar komen voor dit doel

– Het laten controleren van iemands kennis over de Koran door iemand die het beter kent

– Het vermeerderen van het reciteren van de Koran in de maand Ramadan

– De nacht is de beste tijd om de Koran te reciteren. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Voorwaar, het opstaan in de nacht (om te bidden) is zwaarder en maakt het woord zekerder. (Soerat al-Moezammil: 6)

Vermeerder het lezen van de Koran in de maand Ramadan

Tot de aanbevolen daden in de maand Ramadan behoort het reciteren en bestuderen van de Koran. Sommigen van de vrome voorgangers lazen de hele Koran uit in drie dagen. Zo is het bekend dat Qataadah de Koran regelmatig uitlas in zeven dagen, maar in de maand Ramadan plachte hij de Koran in drie dagen uit te lezen. Az-Zoehri zei over de Ramadan: “Het is het reciteren van de Koran en het voeden van de behoeftigen.” Als de Ramadan begon, stopte Imam Maalik met het vertellen van overleveringen en het zitten met de mensen van kennis. Hij hield zich dan bezig met het reciteren van de Koran. Zaid ibnoe Thaabit antwoordde toen hem werd gevraagd; Hoeveel tijd er was er tussen Shoer (het eten voor het opkomen van de zon) en het ochtendgebed, door te zeggen: “Genoeg tijd om vijftig Aayaat te reciteren.” Het was immers een gewoonte van de Arabieren om de tijd uit te drukken in alledaagse handelingen. Dit toont aan dat de metgezellen van de Profeet voornamelijk bezig waren met het reciteren van de Koran.

Het mag duidelijk zijn uit het voorgaande dat het reciteren van de Koran en het nadenken over de betekenis ervan door ons wordt verwaarloosd. Vergelijk de toestand van de metgezellen namelijk maar eens met de trieste situatie waarin wij verkeren. We praten zoveel over het vestigen van de Islam, het toepassen van de Koran enzovoorts, terwijl wij er maar zo weinig contact mee hebben. Misschien hebben we sinds onze jeugd niet meer de Koran van kaft tot kaft gelezen, of zelfs nooit! Hierdoor onstaat er bij ons een verkeerd begrip over dit geloof, omdat er verzen zijn waar wij zelden of nooit over horen of nadenken. We herhalen alleen nog maar bepaalde verzen keer op keer. We zijn de context van de verzen kwijtgeraakt en de argumenten en balans van de Koran met al zijn schoonheid en wonderbaarlijkheid. Door deze onwetendheid zijn we afgedwaald van het Rechte Pad, zijn we opgesplitst in allerlei sekten en groepen en zijn we de zegeningen van Allah verloren.

Het in de steek laten van de Koran

En van degenen die zeggen: “Voorwaar, wij zijn christenen.” (zegt Allah:) Wij sloten een verbond met hen. Zij vergaten een gedeelte van hetgeen waarmee zij vermaand waren. Wij hebben daarop vijandschap en haat tussen hen doen ontstaan tot op de Dag der Opstanding. En Allah zal hun duidelijk maken wat zij plachten te doen. (Soerat al-Maa’idah: 14)

Toen raakten zij onderling verdeeld in verschillende groepen (Zoeboeran) over hun zaak (van hun godsdienst). Elke groep was blij met wat zij hadden. (Soerat al-Moe’minoen: 53)

In de laatste vers wordt er gesproken over een volk voor ons, in wiens voetsporen wij zullen treden. Dit volk raakte onderling verdeeld in verschillende groepen (zoeboeran; letterlijk boeken). Elke groep verliet het Boek van Allah en ging zich slechts concentreren op de boeken van de eigen groep. Zij splitsten hun godsdienst dus op in boeken! De meest verdraaide, belachelijke en oppervlakkige ideëen, innovaties en soorten bijgeloof worden ook onder de moslims verspreid sinds zij de Koran de rug hebben toegekeerd. Een klein beetje kennis over de Koran zou immers voldoende zijn om de verspreiding van deze zaken tegen te houden.

Dienaar van Allah, richt je daarom op het reciteren en bestuderen van het Heilige Boek van Allah en in het bijzonder in de maand Ramadan. En houdt je ver weg van het verspillen van tijd door het aangaan van zinloze discussies die nergens naar leiden, want dit is één van de duidelijke tekenen van misleiding. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Telkens wanneer een volk afdwaalde, nadat ze geleid waren, begonnen zij zich bezig te houden met al-Jadl (zinloze discussies).” (Ahmad)

Weet dat op de Dag der Opstanding onze Profeet (vrede zij met hem) zijn beklag zal doen bij Allah, dat zijn gemeenschap de Koran heeft verwaarloosd.

En de Boodschapper zal zeggen: “O mijn Heer! Waarlijk, mijn gemeenschap heeft deze Koran in de steek gelaten. (zij luisterden er niet naar en handelenden niet volgens de bevelen en leerstellingen ervan)” (Soerat al-Foerqaan: 30)

Het in de steek laten van de Koran kent verschillende niveau’s, zoals Ibn al-Qayyim schrijft:

  • Het niet luisteren naar of het reciteren ervan

  • Het niet bestuderen en begrijpen ervan

  • De boodschap ervan niet uitdragen

  • Het niet in de praktijk brengen ervan in alle aspecten van de individu en de samenleving

  • Het niet geloven erin

Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden.