Ramadan, de maand van smeekbeden

11104

Allah sprak in een aantal verzen van hoofdstuk al-Baqarah over de verplichtingstelling van het vasten. Tussen die verzen vinden wij één vers dat op het eerste gezicht niets te maken lijkt te hebben met het vasten. Het betreft namelijk het volgende vers (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.”

(Soerat al-Baqarah: 186)

De reden waarom dit vers geschaard is onder de verzen die over het vasten gaan, is om aan te geven dat het smeken van Allah een speciale betekenis heeft in de maand Ramadan. Deze speciale betekenis heeft alles te maken met de situatie waarin de dienaar verkeert. Een situatie die gekenmerkt wordt door prachtige activiteiten als het vasten, bidden en reciteren van de Koran. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “De vastende heeft tijdens het verbreken van zijn vasten recht op een smeekbede die niet onverhoord blijft.”

(Ibnoe Maadjah)

In het licht van het voorgaande rest ons niets anders dan gretig gebruik te maken van deze gezegende maand en op te gaan in aanhoudende en vurige smeekbeden tot Allah. Moge Allah van ons accepteren.

Team al-Yaqeen