Vasten op zaterdag

6066

Over het afzonderlijk vasten op de zaterdag bestaan verschillende meningen. Volgens sommige geleerden is het vrijwillig vasten op de zaterdag toegestaan, volgens anderen is dit afkeurenswaardig en volgens een derde uitspraak is dit verboden.

De reden van dit meningsverschil is gelegen in de overlevering van Khaalid ibn Micdaan waarin hij vertelt dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vast niet op de zaterdag, behalve als het een verplichting betreft.”

De geleerden die deze overlevering correct hebben verklaard, zijn de mening toegedaan dat het vasten op de zaterdag verboden of minstens afkeurenswaardig is. Degene die deze overlevering zwak hebben verklaard zijn van mening dat dit niet het geval is. Deze laatste mening is ook de meest correcte.

De voorgenoemde overlevering is namelijk zwak en in strijd met andere correcte overleveringen die erop duiden dat het vasten op de zaterdag wel toegestaan is, zoals Imam Ahmad te kennen gaf. Een voorbeeld hiervan is de overlevering van Imam al-Boekhaarie waarin de Profeet (vrede zij met hem) tegen Djoewayriyah zei, toen hij vernam dat zij op de vrijdag vastte: “Heb je gister gevast?” Waarop zij zei: “Nee.” Toen vroeg hij: “Ga jij morgen vasten?” Waarop ze weer ‘nee’ antwoordde. Hierna gaf de Profeet haar het bevel om haar vasten te verbreken.

Team al-Yaqeen

Vasten op zaterdag

27481
Vraag:
Is het toegestaan om alleen op de zaterdag te vasten?
Antwoord:
Alle lof zij Allah.
De Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Vast niet op de zaterdag, behalve als het jullie verplicht is gesteld. Als iemand van jullie slechts beschikt over de twijgen van een boom of een druifsteel, laat hem dan hierop kauwen (om zodoende zijn vasten te verbreken).”
(Aboe Daawoed)
Aboe Dawoed zegt het volgende over deze overlevering: “Imam Maalik heeft gezegd dat deze overlevering een leugen is (gefabriceerd).”
Deze overlevering is dus niet correct. Degene die een blik werpt op deze overlevering ziet dat de keten van deze overlevering niet klopt. Tevens staat deze overlevering haaks op andere, sterkere overleveringen.
Een voorbeeld hiervan is de volgende overlevering van de Profeet (vrede zij met hem): “De Profeet liep op een vrijdag binnen bij Djoewayriyah bint ul-Haarith waarop zij tegen hem zei dat zij vastte. Hierop zei de Profeet (vrede zij met hem): Heb jij gisteren gevast?”, waarop zij ontkennend antwoordde. Ga jij morgen vasten?”, vroeg hij haar. Waarop zij wederom ontkennend antwoordde. “Verbreek dan je vasten”, zei de Profeet tegen haar.
(al-Boekhaari en Moeslim)
De dag volgend op de vrijdag is natuurlijk de zaterdag. De Profeet (vrede zij met hem) heeft het dus toegestaan om op de zaterdag te vasten en deze overlevering is terug te vinden in Sahieh al-Boekhaari. Daarnaast is het overgeleverd dat Oemmoe Salamah werd gevraagd: “Welke dagen vastte de Profeet het vaakst? waarop zij zei: “Zaterdag en zondag.”
In de Soennah is dus – zowel middels woorden als daden – terug te vinden dat het vasten op de zaterdag niet verboden is.
Wat betreft de eerste overlevering en het handelen ernaar, daarover bestaat meningsverschil onder de geleerden. Sommigen onder hen zijn van mening dat, vanwege de zwakheid van de overlevering, er niet naar gehandeld moet worden. Er is dus geen bezwaar tegen het vasten op zaterdag. Het moge duidelijk zijn dat er geen oordelen geveld kunnen worden op basis van zwakke overleveringen.
Sommige geleerden hebben deze overlevering als Sahieh of Hasan verklaard. Om de overleveringen met elkaar te verzoenen verklaren zij het vasten uitsluitend op zaterdag slechts Makroeh (afkeurenswaardig) is. Er is volgens hen niets tegen wanneer dit gebeurt in combinatie met het vasten op de dag ervoor en/of de dag erna. Dit was de mening van onder anderen Imam Ahmad.
Als de dag van cArafah of cAashoeraa’ (de tiende dag van Moeharram) op een zaterdag valt, dan is het niet Makroeh om deze te vasten.
Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien