Verander niet na de Ramadan

6708

We hebben onlangs helaas weer afscheid moeten nemen van de Ramadan. Een maand die gekenmerkt werd door extra inspanningen in het verrichten van goede daden, vasten, gebeden, etc.

Als een moslim ook na de Ramadan geduldig goede daden blijft verrichten, is dat een teken dat zijn goede daden zijn geaccepteerd door Allah, de Verhevene, en dat Hij het goede met hem voor heeft.

Het is echter treurig om te zien dat sommige mensen in de Ramadan gedurende de dag vasten, de nachten vullen met het gebed, liefdadigheid uitgeven en zich tot het uiterste inspannen om de Heer van de werelden te aanbidden. Maar zodra de Ramadan ten einde komt, ook deze kant van een persoon met de noorderzon verdwijnt en de persoon zich afwendt van zijn Heer. Gebeden worden verwaarloosd, zonden worden (openlijk) verricht en ongehoorzaamheid tegenover Allah zijn aan de orde van de dag. Daar waar men in de Ramadan opstond voor het nuttigen van de Soehoer (aanbevolen), daar blijft men na de Ramadan slapen in plaats van het ochtend gebed te verrichten (verplicht).

Als iemand er niet in slaagt na de Ramadan goede daden te blijven verrichten, dan is dit een teken van verlies en vernedering, en een teken dat de Hulp van Allah hem is ontnomen.

Al-Hasan al-Basrie zei: “Zij waren niet langer van enige betekenis voor Allah, dus begingen zij zonden. Als zij enige waarde voor Hem hadden, dan zou Hij hen hebben beschermd.” Als een persoon onbelangrijk wordt voor Allah, dan zal Allah hem niet langer eren en begunstigen om goede daden te verrichten. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En voor degene die door Allah wordt vernederd is er niemand (anders) die hem kan eren. Voorwaar, Allah doet wat Hij wil.”

(Soerat al-Haddj: 18)

Het is verschrikkelijk om te zien dat sommige mensen Allah alleen in de Ramadan kennen. Alsof Allah alleen de Heer van de Ramadan is en niet van de overige maanden. Het doel waarvoor Allah ons heeft geschapen is om alleen Hem te aanbidden. Hier waren we allen veelvuldig mee bezig tijdens de Ramadan. Maar ook na de Ramadan blijft dit het doel van ons leven.

De vrome gelovige dient Allah te allen tijde te gehoorzamen, te vrezen, te streven naar het goede, en weg te blijven van het slechte. Voor de mens zijn de dagen en nachten van zijn leven als een koffer die hij moet vullen. Vult hij deze met goede zaken, dan zullen deze hem van nut zijn op de eindbestemming; de Dag der Opstanding wanneer hij zal komen te staan tegenover zijn Heer. Maar als hij deze vult met afgedankte rotzooi aan slechte daden, dan zal dit hem niet van nut zijn en zal hij op de eindbestemming met lege handen komen te staan.

Laat de gunsten van de Ramadan ook effect hebben voor het leven ná de Ramadan en verander niet, behalve in het goede.

Team al-Yaqeen