Voorbereiding op Ramadan deel II

10596

Alle lof zij Allah en vrede en zegeningen zij met Zijn Boodschapper.

Hoe kan men zich motiveren om de maand Ramadan optimaal te benutten?
Om de maand Ramadan optimaal te benutten wat betreft daden van aanbidding, dien je de volgende zaken in acht te nemen:
 1. Zuivere toewijding aan Allah tijdens het vasten.
Een zuivere toewijding aan Allah is de kern van de aanbiddingen en de sleutel tot de aanhoudende goede daden en is een reden voor de Steun en Succes van Allah, de Heer der werelden. Hoe sterker de zuivere toewijding en oprechtheid voor Allah en de wil voor het goede, des te meer Allah de gelovige steunt, zoals Ibnoel Qayyim (moge Allah hem begenadigen) heeft gezegd. Zo heeft Allah ons bevolen om de daden van aanbidding enkel en alleen aan Hem toe te wijden en aan niemand anders. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“Zij werden niets anders bevolen dan Allah met zuivere toewijding te aanbidden als zuivere monotheïsten.”
(Soerat al-Bayyinah: 5)
 1. Je bewust maken van de verheven beloning die Allah klaar heeft staan voor de vastenden.
De beloning voor de vastende is groot. Alleen Allah is op de hoogte van de grootheid van deze beloning. Allah zegt in een Hadieth Qoedsi: “Alle daden van de zoon van Aadam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor.”
 • Wie maar een dag omwille van Allah vast, zal zeventig jaar van het Vuur verwijderd worden. Laat staan de hele maand vasten!
 • Het vasten doet voorspraak voor de dienaar op de Dag des Oordeels, net zolang totdat de dienaar het Paradijs zal binnentreden.
 • Het Paradijs kent een Poort die ar-Rayyaan heet. Hierdoor treden alleen de vastenden binnen.
 • Vasten in de maand Ramadan doet alle voorgaande zonden wissen.
 • In de maand Ramadan openen de Poorten van het Paradijs en sluiten de Poorten van de Hel.
 • In de maand Ramadan worden de smeekbeden van de vastenden verhoord.
 • Beste moslim en moslima, zorg dat jou deze beloning, die Allah speciaal klaar heeft gemaakt voor de vastenden, toekomt. Stroop je mouwen op, bereid je goed voor en ga hiermee actief aan de slag.
 1. Weten dat het vermeerderen van verschillende daden van aanbidding in de maand Ramadan tot de handelwijze van de Profeet (vrede zij met hem) behoort.
De Profeet (vrede zij met hem) vermeerderde in deze heilige maand verschillende daden van aanbidding, zoals hij dat niet deed in de overige maanden. Wanneer je weet dat jouw Profeet dit heeft gedaan, dan zou hierdoor jouw motivatie om de Ramadan optimaal te benutten alleen maar moeten toenemen. Laat de Profeet (vrede zij met hem) dan ook een goed voorbeeld voor ons zijn in zijn manieren van aanbidding. Allah zegt immers (interpretatie van de betekenis):
“Waarlijk, de Boodschapper van Allah is voor jullie een goed voorbeeld.”
(Soerat al-Ahzaab: 21)
 1. De moslim dient te beseffen welke zegeningen zich in deze maand bevinden.
 • De zegening van het feit dat hij de daden van aanbidding intenser beleeft. Zo zie je dat het geloof van een dienaar in deze maand sterker wordt, zijn hart levendiger, hij constant het geloof gedenkt en sneller tot inkeer komt. Dit zijn concrete voorbeelden die iedere gelovige ervaart en er is geen twijfel over dat dit tot de Gunsten van Allah richtingen de vastenden behoort.
 • De zegening van het toenemen van lichamelijke sterkte. Ondanks dat de vastenden zich onthouden van eten en drinken, voelt het alsof hun kracht toeneemt en hun incasseringsvermogen voor ontberingen groter wordt. Aan de andere kant schenkt Allah jou zegeningen in jouw kracht, waardoor je zonder moeite de vijf dagelijkse gebeden verricht met al haar aanbevolen gebeden, ondanks de honger en de dorst die je voelt.
 • Zegeningen in de tijd. Heb je wel eens stilgestaan bij de zegeningen die jou in de Ramadan worden gegeven met betrekking tot de tijd? Je verricht daden binnen een dag waar je normaal gesproken, buiten de Ramadan, een week over doet. Profiteer daarom van de zegeningen van de Ramadan, de zegeningen van de Koran. Wees ervan bewust dat dit een steun voor jou is voor het gehoorzamen van de Barmhartige. Blijf dan ook standvastig in welke tijd en plaats je je ook maar mag bevinden.
 1. Je bewust zijn van de bijzonderheden van de maand Ramadan.
 • Allah heeft de maand Ramadan verkozen boven de andere maanden door middel van vele bijzonderheden en deugden die zich hierin bevinden. Zoals:
 • De mondgeur van een vastende is bij Allah beter dan de geur van muskus.
 • De engelen vragen Allah vergiffenis voor de vastenden, totdat zij hun vasten verbreken.
 • De Poorten van het Paradijs openen en de Poorten van de Hel sluiten.
 • In deze maand bevindt zich Laylat ul-Qadr. Deze nacht is beter dan duizend maanden. Wie verstoken blijft van het verrichten van goede daden in deze nacht, is verstoken van al het goede.
 • Iedere avond van deze maand bevrijdt Allah mensen die voor de Hel bestemd zijn.
 1. Realiseren dat Allah de beloning voor het vasten heeft voorbehouden aan Zichzelf, in tegenstelling tot de overige daden van aanbidding.
Allah zegt in een Hadieth Qoedsi: “Alle daden van de zoon van Aadam (de mens) zijn voor hem, behalve het vasten, dat is voor Mij en Ik geef er beloning voor.”
 1. Weten in hoeverre de metgezellen van de Profeet (vrede zij met hem) en de vrome voorgangers zich hebben ingespannen in de gehoorzaamheid tijdens deze edele maand.

  De vrome metgezellen realiseerden zich de deugd van de Ramadan en zij spanden zich in voor het aanbidden van hun Heer.

 2. Weten dat het vasten voorspraak zal doen voor de vastende op de Dag des Oordeels.
Dit is een andere bijzonderheid die ervoor zorgt dat je meer gehecht raakt aan het vasten en er waakzaam over bent. Het vasten zal dan een reden zijn voor het kwijtschelden van de zonden. Wat een gezelschap! Een gezelschap die in de meest moeilijke situatie voorspraak voor jou doet. De Profeet (vrede zij met hem) heeft namelijk te kennen gegeven dat het vasten op de Dag der Opstanding voorspraak zal doen voor de zijnen, zeggende: “Het vasten en de Koran zullen beiden voorspraak doen op de Dag der Opstanding. Het vasten zal zeggen: ,,O mijn Heer, ik heb hem overdag van eten en lusten weerhouden. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen. En de Koran zal zeggen: ,,Ik heb hem ’s nachts weerhouden van het slapen. Sta mij daarom toe om voorspraak voor hem te doen. Hij (vrede zij met hem) zei: ,,Allah zal hen dan beiden toestaan om voorspraak (voor hem) te doen.”
(Authentiek bevonden door al-Albaani)
 1. Weten dat Ramadan de maand is van de Koran en geduld.
Het vasten in de Ramadan en de nachten ervan biddend doorbrengen zijn reden voor vergeving van de zonden. Daarnaast is het vasten een uitkomst voor vele maatschappelijke, psychische, seksuele en gezondheidsproblemen.
Dit was een opsomming van een aantal zaken die een gelovige moeten motiveren om de maand der zegeningen en genade optimaal te benutten. Pas op dat je niet tekort schiet in zulke tijden, waardoor je spijt zal krijgen op het moment dat spijt niet meer baat. En Allah zegt (interpretatie van de betekenis):
“En het Hiernamaals is zeker hoger in rang en groter als voorrecht.”
(Soerat al-Israa’: 21)
Tot slot vragen wij Allah om onze vasten en gebeden te accepteren. En onze laatste lofuiting luidt als volgt: Alle lof zij Allah, de Heer der Werelden. Zegeningen en vrede zij met onze Profeet Mohammed, zijn familie en alle metgezellen. Waarlijk, U bent de Alhorende, de Alwetende.