Waarom blijft een smeekbede onverhoord?

13167

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En wanneer Mijn dienaren jou (o Mohammed) over Mij vragen: “Voorwaar, Ik ben nabij. Ik verhoor de smeekbeden van de smekende wanneer hij Mij aanroept. Laat hen Mij daarom gehoorzamen en in Mij geloven, opdat zij geleid zullen worden.”

(Soerat al-Baqarah: 186)

Dit vers duidt er op dat Allah de smeekbeden van Zijn dienaren verhoort, maar hoe kan het zijn dat veel mensen hun smeekbeden niet in vervulling zien gaan? Het antwoord hierop vinden wij in een uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Iedere moslim die een smeekbede richt tot Allah waarin niet wordt gevraagd om het verbreken van familiebetrekkingen of (het plegen van) een zonde, zijn smeekbede zal op één van de volgende drie manieren worden verhoord: het bespoedigen van (het verhoren van) zijn smeekbede, het uitstellen daarvan (d.w.z. van het verhoren daarvan) tot de Dag des Oordeels of het tegenhouden van een slechte zaak die hem zal overkomen.”

(Ahmad)

Een ander antwoord op deze vraag kan ook gezocht worden in het wel of niet aanwezig zijn van de benodigde voorwaarden voor het verhoren van een smeekbede. Bij het ontbreken van één van deze voorwaarden zal de smeekbede onverhoord blijven. Hierbij valt te denken aan zaken zoals het verdienen van de kost op een verboden manier, het gebrek aan zuivere intentie en het niet aanhoudend zijn in de smeekbede. De Profeet (vrede zij met hem) zei: “Allah accepteert een smeekbede niet als deze afkomstig is van een achteloos hart.”

(at-Tirmidhie)

Ook bestaat de kans dat je Allah om iets vraagt wat niet goed voor je is, en dat Allah dan jouw smeekbede niet verhoort, omdat Hij jou een hoop ellende wil besparen. Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

“En het kan zijn dat jullie van iets houden, terwijl het slecht voor jullie is. En Allah weet en jullie weten niet.”

(Soerat al-Baqarah: 216)

Dus een wijze les die wij hieruit kunnen leren, is dat Allah niet zomaar de smeekbede van iemand onverhoord laat. Achter alles wat Hij doet schuilt een grootse Wijsheid. Wat ons rest is niets anders dan Hem in ootmoed te smeken en het verhoren aan Hem over te laten.

Team al-Yaqeen