Wat je kan doen op Laylat ul-Qadr

43962

Hier volgt een aantal tips die je kunt doen op de dag dat Laylat ul-Qadr kan vallen. Streef ernaar om je deze punten eigen te maken. Moge Allah het van ons allen accepteren.

·         Je dient je voor te bereiden vanaf het ochtendgebed. Na het ochtendgebed dien je waakzaam te zijn over alle ochtendloftuitingen, waaronder de volgende woorden: “Laa ilaaha illAllaahoe wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd wa hoewa ʿalaa koelli Shay’in Qadier.” (d.w.z. Er is geen ware god dan Allah, Hij is de Enige (Ware God), geen deelgenoot heeft Hij. Het Koninkrijk behoort tot Hem en alle lof komt Hem toe en Hij is tot alles in staat.)

Dit zeg je honderd keer. Waarom (zou je denken)? Omdat Aboe Hoerayrah heeft overgeleverd dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Eenieder die op één dag honderd keer Laa ilaaha illAllaahoe wahdahoe laa Shariekalah, lahoel-Moelk wa lahoel-Hamd wa hoewa ʿalaa koelli Shay’in Qadier zegt, hem zal een beloning toekomen gelijk aan het bevrijden van tien slaven. En ook zullen er voor hem honderd beloningen worden opgeschreven en honderd zonden gewist worden, en hij zal op die dag beschermd worden tegen de satan tot aan de volgende ochtend en hij zal (hierin) niet worden overtroffen behalve door degene die dit (d.w.z. deze lofuiting) vaker heeft opgezegd.”

(al-Boekhaarie)

De bedoeling van (de uitspraak): “Hij zal op die dag beschermd worden tegen de satan tot de volgende ochtend”, is dat de satan jou niet zal weerhouden in het gehoorzamen (van Allah).

·         Zorg ervoor dat je een vastende voedt door hem uit te nodigen voor een Iftaar maaltijd, hem een Iftaar maaltijd te sturen, of door een donatie te doen om zijn Iftaar maaltijd te bekostigen. Door deze daad komt jou de beloning van het vasten in de maand Ramadan tweemaal toe, zoals Zayd bin Khaalid al-Djoehanie overlevert dat de Boodschapper van Allah zei: “Wie een vastende voedt (om daarmee zijn vasten te verbreken) hem komt dezelfde beloning toe als deze vastende, zonder dat dit iets zal afdoen aan de beloning van de vastende.”

(Ibn Hibbaan)

·         Vraag Allah bij zonsondergang om jou te helpen en succes te schenken om in het gebed te staan in de nacht van Qadr.

·        Bereid je liefdadigheid voor in de laatste tien nachten (van de Ramadan) voor deze nacht, zodat jij je spaargeld dat je gedurende het jaar hebt gespaard uit kan geven (omwille van Allah) op deze deugdzame nachten. En laat geen nacht van de oneven nachten (in de laatste tien nachten) aan jou voorbij gaan zonder dat jij liefdadigheid hebt uitgegeven. Als Allah een euro (van jou) accepteert op de nacht van Qadr, kan het meer waard zijn dan 30.000 euro en 100 euro kan meer waard zijn dan 300.000 euro, enzovoort.

Aboe Hoerayrah overlevert dat de Profeet heeft gezegd: “Wie ter grootte van een dadel uitgeeft aan liefdadigheid uit een goed inkomen – en Allah aanvaardt alleen het goede – Allah aanvaardt het met Zijn Rechter(hand) vervolgens voedt Hij het op voor degene aan wie het behoort, zoals iemand van jullie zijn paard opvoedt, totdat het ter grootte wordt van een berg.”

(al-Boekhaarie)

·         Laat jouw tong jou er niet van weerhouden om niet “O Allah U bent vergevensgezind, U houdt ervan om te vergeven, vergeef mij dan” te zeggen. (Allaahoemma innaka ʿAfoewwoen toehibb ul-ʿAfwa, faʿfoeʿannie.)

·         Als je ouders nog in leven zijn, gehoorzaam hen dan en zoek toenadering tot hen. Sta hen bij en verbreek je vasten samen met hen.

Gebaseerd op een artikel van www.Saaid.net