Innovaties op de dag van cAashoeraa’

8109

Met de komst van de maand Moeharram staat er een dag voor de deur waarop moslims een grote beloning kunnen binnenslepen. De Profeet (vrede zij met hem) zegt in een overlevering: “Na Ramadan is de beste vorm van vasten het vasten van de maand Moeharram. En na het verplichte gebed is de beste vorm van bidden het nachtgebed.”

(Moeslim)

In een andere overlevering vertelt Ibn cAbbaas dat toen de Profeet naar Medina verhuisde en opmerkte dat de joden de dag van cAashoeraa’ vastten, hij naar de reden hiervan vroeg. Toen werd er tegen hem gezegd: “Het is een gezegende dag. Het is de dag waarop Allah de Kinderen van Israël redde van hun vijand, waarna Moesa besloot deze dag te vasten.” Toen zei de Profeet: “Ik heb meer recht op Moesa dan jullie.” En hij vastte vervolgens deze dag en droeg de moslims op om ook op deze dag te vasten.

(al-Boekhaarie)

In een andere overlevering heeft hij gezegd: “Als ik het volgende jaar met de Wil van Allah zal halen, dan zal ik ook de negende dag vasten.”

(Moeslim)

Echter zien wij dat vele mensen op deze gezegende dag allerlei innovaties in het leven hebben geroepen die totaal geen grondslag hebben, zoals:

1. Een speciaal gebed op de dag van cAashoeraa’:

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah zegt hierover: "En een speciaal gebed op de dag van cAashoeraa’ en dergelijke, dat overgeleverd zou zijn op gezag van de Profeet, is in overeenstemming gefabriceerd. Maar een volk dacht dat deze overleveringen correct waren, waarna zij hiernaar handelden. Zij worden beloond voor hun goede intentie en inspanning, maar niet voor het feit dat zij de Soennah zijn tegengegaan. Wat betreft degene die op de hoogte is gebracht van de Soennah, waarna hij vond dat iets anders dan de Soennah beter was, is een dwalende innovator en zelfs ongelovig. De gematigde uitspraak hieromtrent is datgene wat overeenkomt met de correcte Soennah waarmee de Profeet is gekomen.

En de onwetenden die een vorm van verderf proberen te weren met een andere vorm van verderf, een leugen middels een leugen, het slechte met het slechte en een innovatie middels een innovatie, hebben de dag van cAashoeraa’ een dag van vreugde en blijdschap gemaakt. Dit door op deze dag Koehl op te doen, zich te verven, veelvuldig spenderen aan de familieleden, buitenproportioneel koken en andere soortgelijke zaken die verricht worden tijdens feestdagen. Dit soort mensen hebben de dag van cAashoeraa’ als een feestdag genomen."

2. Zich wassen, elkaar feliciteren en het klaarmaken van speciale gerechten:

Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah werd de volgende vraag gesteld:

Sommige mensen hebben de gewoonte om tijdens de dag van cAashoeraa’ Koehl op te doen,zich te wassen, Henna op te doen, de handen te schudden, te koken en blijdschap te tonen. Is hierover iets overgelegd op gezag van de Profeet (vrede zij met hem)? En als hierover niets is overgeleverd, is het dan een innovatie, als men zich hieraan schuldig maakt?

Hij antwoordde: “Alle lof zij de Heer der werelden. Er is hierover geen correcte overlevering te vinden van de Profeet, noch die van zijn metgezellen. Daarnaast heeft niemand van de moslim Imams dit aanbevolen, niet de vier imams, noch de overige. Daarnaast staat hierover niets vermeld in de erkende boeken op gezag van de Profeet, metgezellen of Tabicien. Geen correcte, noch een zwakke overlevering. Niets staat hierover vermeld in de boeken van as-Sahieh, as-Soenan of al-Masaanied. Dit soort 'overleveringen' waren dan ook niet bekend bij de eerste drie generaties. Sommige imams die later zijn gekomen leverden overleveringen hieromtrent over, zoals de overlevering dat degene die op deze dag Koehl opdoet, een jaar lang niet getroffen wordt door een oogzwelling of ziekte, en dergelijke zaken.

Daarnaast hebben zij zaken overgeleverd met betrekking tot de voortreffelijkheden van het gebed op deze dag. Op deze dag zou Adam berouw hebben getoond, Yacqoeb zou Yoesoef hebben teruggekregen, Ibraahiem zou uit het vuur gered zijn en op deze dag zou Ibraahiem zijn offerdier hebben gekregen. Tevens is er een gefabriceerde overlevering te vinden dat de Profeet (vrede zij met hem) zou hebben gezegd dat degene die op de dag van cAashoeraa’ vrijgevig zou zijn jegens zijn familie, dat Allah de rest van het jaar vrijgevig jegens hem zal zijn. Al de overleveringen hieromtrent zijn gefabriceerd.”

3. Het tonen van verdriet

Dit is de handelwijze van de Rawaafidh. De reden hiervoor is dat al-Hoesayn op de dag van ‘cAashoeraa’ is gestorven. Sheikh ul-Islaam ibn Taymiyah zegt hierover: “Hierdoor is een onwetende en onrechtvaardige groepering, die ongelovig of hypocriet is, maar in ieder geval afgedwaald, haar loyaliteit gaan tonen aan al-Hoesayn en Ahl ul-Bayt. Om deze reden nemen zij de dag van cAashoeraa’ als een dag van verdriet en geweeklaag, waarbij ze op deze dag daden van al-Djaahiliyyah verrichten, zoals: het slaan op de wangen, het verscheuren van de kleding en het condoleren op een pre-islamitische wijze. Op deze wijze heeft de satan deze ceremonies op de dag van cAashoeraa’ schoonschijnend voor hen gemaakt, waardoor zij zichzelf verminken, weeklagen en verdrietsgedichten schrijven.”

Team al-Yaqeen