Aan iedere moslim, christen en jood

8015
Wie oprecht op zoek is naar de Ware religie en hier gedegen onderzoek naar verricht, zal stuiten op een aaneenschakeling van Openbaringen die van de Ene Ware God afkomstig is; doorgegeven aan profeten die Hij daarvoor heeft uitverkoren.
De drie grootste religies getuigen allen van één en dezelfde God, maar het waren de joden die weigerden in Jezus te geloven. En de christenen die deze zelfde fout maakten door niet in Mohammed te geloven, ondanks de oorspronkelijke (Hebreeuwse) teksten die getuigen van de komst van Mohammed: de geëerde Profeet.
In bijgaande documentaire kunt u het overduidelijke bewijs zien van de aankondiging van de komst van Mohammed, in de Bijbel:
The absolute truth about Muhammad in the Bible deel 1
The absolute truth about Muhammad in the Bible deel 2
Wij van al-Yaqeen verontschuldigen ons voor de muziek die door de makers in deze film is verwerkt. Gezien het belang van de boodschap die erin verkondigd wordt, hebben wij toch besloten om dit werk bekend te maken onder onze bezoekers.
Team al-Yaqeen