Een vraag die gericht is aan de Christenen

9367

O Jullie, die Jezus aanbidden

Wij hebben een vraag die een antwoord vereist.

Wat voor god is Hij

die van het leven wordt beroofd door een aantal stervelingen

of was hij juist vergenoegd met deze daad

en zullen zijn belagers per slot aanspraak mogen maken op zijn zegeningen

of zeggen jullie dat Jezus in werkelijkheid gruwelt van deze daad.

Maar dan moeten jullie toch inzien dat deze stervelingen voor even sterker waren dan god

en het meest frappante is dat het dagelijkse leven zich continueerde

terwijl de Schepper in diepe slaap verkeerde.

Zon en maan die elkaar afwisselen.

Zij leken de bediening van god geen seconde te missen.

Wie was het dan die deze zaken bleef leiden

toen de heer aan de kruis werd gespijkerd?

En waarom stak niemand hem de hand toe

toen hij keer op keer om hulp smeek?

Ik verwonder mij over deze schepping die onaandoenlijk van gemoed is.

Hoe heeft zij roerloos kunnen staan toekijken naar de lijdensweg van Jezus?

En dan heb je ook nog zijn herrijzenis na de dood.

Heeft hij dat geregeld of heeft hij dat te danken aan één van jullie andere goden?

Het meest verbazingwekkende is dat een gat in de grond als graf heeft gediend voor niemand minder dan god.

Nog vreemder is de buik die hem in zich heeft gedragen.

Negen maanden lang weggestopt in het donker.

Slurpend aan de moederkoek.

Om vervolgens via het geslachtsorgaan naar buiten te komen.

Klein, zwak, argeloos en sabbelend aan zijn moeders borst.

Om zo de nodige voedsel tot zich te nemen.

En zoals te verwachten is, moest hij zich ook ontlasten.

Wees toch eens waarheidlievend en zeg mij: “Zijn dit de kenmerken van een ware god?”

Verheven is Allah boven datgene wat de Christenen aan hem toekennen.

Zij zullen allen zeker ondervraagd worden over deze onwaarheden.

Dus komt tot besef voordat het te laat is.

Gebaseerd op het werk van Ibn al-Qayyim