Kruisiging is vervloeking

12495

(een korte dialoog tussen een moslim en een christen) Moslim: Geloof je dat Jezus gekruisigd is? Christen: Natuurlijk! Moslim: Dan vraag ik jouw aandacht voor de volgende tekst die vermeld staat in de Bijbel:

“En ingeval op een man een zonde komt waarop het doodvonnis staat, en hij ter dood gebracht is, en gij hem aan een paal hebt gehangen, dient zijn dode lichaam niet de hele nacht aan de paal te blijven hangen; maar gij dient hem in elk geval dezelfde dag nog te begraven, want een gehangene is iets wat door God vervloekt is…”

(Deuteronomium 21: 22-23)

Moslim: Hoe is het toch mogelijk dat Jezus ervoor kiest om vervloekt te zijn? Christen: Niet alle christenen zijn het eens met deze opvatting. Moslim: O nee! Luister dan naar één van de meest achtbare figuren binnen het Christendom, namelijk Paulus, en wat hij hierover te zeggen heeft. Om precies te zijn in zijn brief naar de mensen van Galaten:

“Christus heeft ons losgekocht van de vloek der Wet door voor ons in de plaats een vloek te worden, want er staat geschreven: ,,Vervloekt is een ieder die aan een paal is gehangen.”

(Galaten 3: 13)

Moslim: Het is duidelijk dat wij, Moslims, Jezus meer respecteren dan jullie, want wij zouden nooit zulke dingen over hem durven zeggen, ik vraag Allah om jou te leiden!