|
20:13
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:25
Middel 6
07:23
Middel 5
13:56
Middel 2
17:17
Middel 4
20:13
Middel 3
22:03
Alle gebedstijden
Shirk in Tawhiedur-Roeboebiyyah

In de tijd van de
Profeet (vrede zij met hem) pleegden de veelgodenaanbidders onder de
Arabieren geen Shirk wat betreft Tawhiedur-Roeboebiyyah, dit in
tegenstelling tot veel hedendaagse moslims. Dit klinkt misschien vreemd,
maar aan de hand van de volgende voorbeelden zullen wij dit verduidelijken.
Daarnaast willen wij de mensen hiertegen waarschuwen. 

Veel
mensen die zichzelf tot de Islam rekenen geloven dat er vermeende heiligen
zijn die de levens van mensen besturen. Zo menen zij dat deze zogenaamde
heiligen onderhoud schenken of achterhouden en dat zij ons kunnen baten maar
ook kunnen benadelen. Als gevolg hiervan hebben velen zich onderworpen aan
deze ‘heiligen’ die ook wel Saalihien worden genoemd. Zij worden
aangeroepen in tijden van nood en wordt er in hun naam geofferd. Dit is een
duidelijke vorm van shirk aangezien hiermee wordt geïmpliceerd dat anderen
dan Allah gaan over het besturen van het heelal.  

Ook
geloven velen dat de zielen van deze heiligen na de dood nog steeds in staat
zijn om de levens van de mensen te beïnvloeden, dit is natuurlijk onzin.
Als gevolg van deze verdorven gedachtengoed zien wij vandaag de dag dat vele
onwetende moslims die in nood verkeren hun toevlucht zoeken tot de graven
van deze ‘heiligen’. Hoeveel zieken hebben niet op deze wijze hun heil
gezocht bij de graven van deze saalihien. 

Anderen
hebben weer een ongegronde vrees voor de Djinn. Zij zoeken hun
toevlucht tot hen en offeren in hun naam. Dit laatste gebeurt bijvoorbeeld
bij het intrekken van een nieuwe woning, zodat de djinn de bewoners niet
zullen lastig vallen. Dit ook is een vorm van shirk, want alleen Allah’s
Wil geschiedt. 

Tevens
zijn er onder de mensen diegenen die zich onderwerpen aan zogenaamde
Soefie-meesters, waarzeggers, en voorspellers. Zij gehoorzamen hen in
datgene wat Allah en Zijn Boodschapper
(vrede zij met hem) juist
verbieden en nemen allerlei religieuze innovaties van hen aan. Zij worden
opgedragen om de Soennah van de Profeet (vrede zij met hem) te verlaten en
de volgers van de soennah zelfs te haten. Zij stellen zichzelf, hun eer en
hun bezittingen geheel in dienst van deze afgedwaalde mensen. Is dit geen
duidelijke vorm van shirk en worden deze mensen niet genomen als goden naast
Allah?  

Eens
kwam cAdiy bin Hatim langs de Profeet
(vrede zij met hem)
terwijl hij de volgende vers van de Koran aan het reciteren was
(interpretatie
van de betekenis): 

Zij
(de christenen) hebben hun schriftgeleerden en hun monniken tot heren
naast Allah genomen en
(ook) de Messias, de zoon van Mariam, terwijl
hun niets is bevolen dan dat zij één God aanbidden. Er is geen god dan Hij,
Verheven is Hij boven de deelgenoten die zij naast Hem toekennen.
 
                                                                                               
(Soerat at-Tauwbah:
31)
 

cAdiy
(die voordat hij de Islam omarmde, christen was) zei: “O
Boodschapper van Allah! Zij aanbaden hen niet.” De Profeet
(vrede zij
met hem) antwoordde hierop: “Vertelde zij hen niet dat de verboden
zaken toegestaan waren en de toegestane zaken verboden waren. En zij
(De
mensen) volgden hen hierin. Toen cAdiy dit beaamde, zei de
Profeet
(vrede zij met hem): “Dit was hun aanbidding van hen.”                                                                          
(Ahmad en
Tirmidhi)

Dit
zijn overigens slechts een aantal voorbeelden van shirk die zich nog steeds
voordoen in de Islamitische gemeenschap. Als we onszelf gaan afvragen wat de
redenen hiervoor zijn, dan is het enige antwoord hierop; De onwetendheid die
onder de moslims bestaat met betrekking tot het Boek van Allah en de Soennah
van de Profeet
(vrede zij met hem) en de het zich niet houden aan de
Goddelijke Regelgeving.  

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter