|
03:48
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
03:48
Middel 6
05:18
Middel 5
13:49
Middel 2
18:06
Middel 4
22:06
Middel 3
23:35
Alle gebedstijden
Tawhiedul-Asmaa’was-Sifaat

Tawhiedul-Asmaa’
was-Sifaat is de Eenheid van Allah

in Zijn Namen en Eigenschappen. Deze

Namen en Eigenschappen van Allah zijn niet te vergelijken met de namen en
eigenschappen

van
Zijn schepselen
.
Want Allah, de Almachtige, is ver verheven boven alle tekortkomingen. Zijn

schepselen zijn echter niet vrij
van fouten en tekortkomingen. Allah heeft een ontelbaar aantal   
Namen. Hij heeft deze Namen Al asmaa’ ul-Hoesnaa  (de Schone
Namen) genoemd. En Hij   heeft veel Eigenschappen die allemaal
goed zijn.Deze Eigenschappen worden as-Sifaatul-cOelaa (de
Verheven Eigenschappen) genoemd.

Allah zegt in de Koran wat
als volgt vertaald kan worden:

En
aan Allah behoren de Schone Namen toe, bidt
(dan)
 tot Hem daarmee.
                                                                                                                       
(Soerat al-Acraaf: 180)

En
Hem komt het Hoogste Voorbeeld toe in de hemelen en op de aarde.
                                                                     
                                                   
(Soerat ar-Roem: 27)

Hiermee
wordt bedoeld dat Allah de Meest Verheven Beschrijving heeft, die alleen bij
Hem past, dat er dus geen god is dan Hij en dat niemand gelijk is aan hem.

Niets
is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.
                                                                                 
                                  
(Soerat
ash-Shoera’: 11)

Wij
zijn Ahloes-Soennah: mensen die de soennah van de Profeet strikt
proberen te volgen. Wij leggen de Koran en de Hadith uit net zoals de
Profeet en zijn metgezellen (vrienden) dat deden. Wij bevestigen daarom alle
Namen en Eigenschappen van Allah die Hij Zichzelf heeft toege-geschreven in
de Koran, maar ook de Namen en
Eigenschappen
die de Profeet
(vrede 
zij met hem)

in de Soennah aan Allah heeft toegeschreven. Wij mogen hun betekenis niet
wijzigen. Wij moeten deze Namen en Eigenschappen gewoon interpreteren (begrijpen)
zoals as-Salafus-Saalih (onze voorgangers die
oprecht
waren)
dat deden. Ook mogen
wij niet de Namen en Eigenschappen van Allahontkennen of ze vergelijken
met bijvoorbeeld menselijke eigenschappen. Als wij dat zouden doen, dan doen
wij Allah’s  Majesteit geen eer aan, want we schrijven Hem dan
kenmerken toe die tot Zijn schepsels behoren en dat mag natuurlijk niet.

Fundamenten
van de Namen en Eigenschappen van Allah

De
eenheid van de Namen en Eigenschappen van Allah is gebaseerd op drie
fundamenten. Wie hier niet in gelooft heeft de deze vorm van tawhied niet
goed begrepen.

Ten
eerste:
 

Allah
lijkt
in niets op Zijn schepselen
. Zijn Eigenschappen zijn verheven en vrij
van elke vorm van tekortkoming. Dit wordt duidelijk gemaakt in de volgende
verzen:

Niets
is aan Hem gelijk. En Hij is de Alhorende, de Alziende.
                                                                                                                    
(Soerat
ash-Shoera’: 11)

En
niet één is aan Hem gelijkwaardig.                                                             
(Soerat al-Ikhlaas: 4)

Eén
van de grote geleerden, genaamd al-Qoertoebi, zei hierover dat Allah in Zijn
Grootheid, Glorie en Soevereiniteit niet gelijk is aan ook maar één van
Zijn schepselen. Niets kan beschreven worden door het te vergelijken met
Hem. De woorden die door de Islam worden gebruikt om zowel Allah  als
Zijn schepselen te beschrijven lijken misschien hetzelfde, maar in
werkelijkheid zijn ze anders. Bijvoorbeeld Allah spreekt wel, maar niet
zoals zijn schepselen dat doen en Hij hoort wel, maar niet zoals zijn

schepselen
dat doen enz… Of anders gezegd
:
Zijn Eigenschappen zijn niet
te vergelijken met die van Zijn schepselen.

De
eenheid van de Namen en Eigenschappen van Allah houdt in dat de moslim erin
moet geloven dat Zijn Schepper verheven is boven het hebben van een vrouw,
partner, kind enz… De moslim moet ook erin geloven dat Allah verheven is
boven elke tekortkoming, zoals vermoeidheid, slaap, sterfelijkheid,
onwetendheid,vergeetachtigheid enz.

Ten
tweede: 

Allah
dient alleen beschreven te worden met
de
Namen en Eigenschappen die worden genoemd in de Quraan en de Soennah van de
Profeet
(vrede 
zij met hem)
.
Allah kent zichzelf zeker het best. Hij zegt wat als volgt vertaald
kan worden:

“Weten
jullie het beter, of Allah?”                    
                                        
(Soerat al-Baqarah: 140)

Ten derde:

Wij moeten
geloven in de Namen en de Eigenschappen van Allah zoals die zijn beschreven
in de Koran en de Soennah van de Profeet (vrede 
zij met hem)
, zonder
dat wij gaan vragen over hoe dit werkelijk is
. Een mooi voorbeeld om dit
uit te leggen zijn de woorden van Imam Maalik toen hij gevraagd werd over de
Istiwaa’: het zich verheffen van Allah  boven Zijn Troon. Hij
zei: “Istiwaa’ (het zich verheffen) is bekend, de hoedanigheid
(de manier waarop dit gebeurt) is onbekend, het geloven erin (in de
Istiwaa’)
  is verplicht en
het ernaar vragen is een bidcah (een verboden toevoeging aan de
Islam).”  

Wij
geloven dat Allah hoort, ziet, spreekt enz., omdat de bewijzen hiervoor in
de Koran en de Soennah terug zijn te vinden. Deze Eigenschappen van Allah
zijn echter niet te vergelijken met die van Zijn Schepselen!

Dit was
een samenvatting van de caqiedah (datgene wat men gelooft)
van Ahloes-Soennah Waldjamaacah
over de Schone Namen van
Allah en Zijn Verheven Eigenschappen.

Hiermee
zijn we, beste broeders, tot het eind gekomen van de uitleg van de drie
soorten Tawhied. Ik hoop dat wij allemaal, nadat we deze drie pagina’s
hebben bestudeerd, weten wat de Eenheid van Allah inhoudt. Tevens hoop ik
dat wij vanaf vandaag Allah gaan aanbidden volgens de bovenstaande regels.
En moge Allah ons helpen om ons aan deze regels te houden tot de laatste
adem en ons daarna samen in de Hemel te verzamelen. Amien.

 

Vorige

 


Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter