|
07:12
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:11
Middel 6
07:12
Middel 5
13:54
Middel 2
17:22
Middel 4
20:22
Middel 3
22:15
Alle gebedstijden
Tawhiedur-Roeboebiyah

Tawhied
is de éénheid van Allah. Allah is de enige Ware God, niemand en niets
lijkt op Hem. Hij is de Alhorende, Alwetende. Om een goede moslim te zijn
moet je in de éénheid van Allah geloven. Doe je dat niet, dan ben je een
moeshrik (veelgodenaanbidder). Er zijn drie soorten Tawhied, namelijk:
Tawhiedur-Roeboebiyyah, Tawhiedul-Oeloehiyyah en Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat.
Deze drie soorten Tawhied zullen we één voor één uitleggen. Op deze
pagina zullen we beginnen met Tawhiedur-Roeboebiyyah.

Tawhiedur-Roeboebiyyah
betekent de éénheid van Allah
in Zijn Heerschappij. Allah is de Enige Rabb (Heer). Hij heeft de schepping
gemaakt. Hij is de Heerser over het hele heelal. Het woord Rabb (Heer) zelf
veronderstelt een band van eigendom, overheersing  en controle. Hij
bestuurt het hele heelal. 

Hij houdt
alles in stand en onderhoudt alles. Zonder Hem zou niets bestaan. Maar Hij
heeft deze schepping niet nodig en Hij heeft ook geen hulp nodig bij het
instandhouden en onderhouden van Zijn schepselen. Het is Zijn Wil die geldt,
niets gebeurt er, behalve als Hij dit toestaat. Allah zegt (wat als volgt
vertaald kan worden): 

En Allah
heeft jullie geschapen en
(Hij heeft) datgene wat jullie doen (geschapen)."
                                                 
                                                                    
(Soerat as-Saafaat: 96)

Er is geen
rampspoed die zich voordoet of het is met de toestemming van Allah.

                                               
                                                               
(Soerat at-Taghaaboen: 11)

De Profeet (vrede
zij met hem) heeft gezegd: “Weet dat als de gehele gemeenschap bij
elkaar zou komen om jou enig voordeel te verschaffen, dan zouden zij jou
alleen dat voordeel verschaffen dat Allah voor jou heeft voorgeschreven. En
dat als de gehele gemeenschap bij elkaar zou komen om jou enige schade aan
te brengen, dan zouden zij jou alleen die schade aanbrengen die Allah voor
jou heeft voorgeschreven.
”                                    
         (at-Tirmidhi)

Aan Hem
behoort waarlijk de schepping en het bevel, gezegend zij Allah, de Heer der
Werelden.
                          
                                                                          
(Soerat al-Acraaf: 54) 

Het geloof in
de voorbeschikking (al-Qadar) zit verwerkt in Tawhiedur-Roeboebiyyah.
Al-qadar wil zeggen dat alles wat zich voordoet op aarde en op de hemelen in
overeenstemming is met de kennis, wil en kracht van Allah.
Tawhiedur-Roeboebiyyah kan men terugvinden in bijna elk vers van de Koran.
Tawhiedur-Roeboebiyyah is de basis voor de andere vormen van tawhied,
namelijk Tawhiedul-Oeloehiyyah en Tawhiedul-Asmaa’ was-Sifaat. Allah heeft
de macht om te scheppen. Hij is de Schepper en de Heerser en heeft als Rabb
de beschikking over de perfecte Kwaliteiten en Eigenschappen. 

Zelfs de
veelgodenaanbidders van vroeger en veel niet-moslims tegenwoordig erkennen
deze vorm van tawhied. Ook al ontkennen zij de andere vormen van tawhied en
ook al hebben zij een fout beeld van de ware betekenis ervan. De Koran
bevestigt dat de vroegere veelgodenaanbidders in Roeboebiyyah (Heerschappij)
van Allah geloofden. Maar het probleem van deze veelgodenaanbidders is dat
zij naast Allah ook andere valse goden (afgoden) aanbaden. Zij geloofden er
bijvoorbeeld in dat er maar één Schepper is. Allah zegt (wat als volgt
vertaald kan worden):
 
"Als je hen (de veelgodenaanbidders) vraagt: “Wie heeft hen
geschapen?”, dan zullen zij voorzeker zeggen: ,,Allah."
                                                                   
(Soerat az-Zoechroef: 87)

Maar zij geloofden er niet in dat er maar één God (Allah) is. Zij zeggen
dat die andere (valse) goden geen Rabb zijn, dat ze niet kunnen scheppen,
maar dat zij hen wel mogen aanbidden. Dit betekent dus dat zij niet in
Tawhiedul-Oeloehiyyah geloofden.

Volgende

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter