Een slaaf en zijn meester

11597

Allah zegt (interpretatie van de betekenis):

Allah heeft een vergelijking gemaakt van een slaaf met meerdere meesters die onderling ruziën, en een slaaf die slechts aan één meester is onderworpen. Zijn zij aan elkaar gelijk? Alle lof zij Allah, maar de meesten van hen weten niet.

(Soerat az-Zoemar: 29)

Dit is een vergelijking die Allah heeft gemaakt om het verschil aan te geven tussen een monotheïst en een polytheïst. De polytheïst toont gelijkenis met een slaaf die het bezit is van verschillende meesters. Meesters die daarnaast ook onderling ruziën en elkaar niet kunnen uitstaan. Omdat de polytheïst meerdere goden aanbidt, heeft hij veel weg van een slaaf die verschillende meesters probeert te dienen. Deze slaaf zal ongeacht zijn verwoede pogingen niet in staat zijn om al zijn meesters te behagen.

De monotheïst daarentegen toont gelijkenis met een slaaf die in dienst is van slechts één meester. Hij heeft zich aan hem onderworpen, weet wat er van hem wordt verwacht en weet ook wat zijn meester tevreden stemt. Hij verkeert in absolute rust en heeft niet te lijden onder de druk van kibbelende meesters. En omdat hij in staat is om het welbehagen van zijn meester te behalen, wordt hij ook door deze meester met genade, barmhartigheid en goedheid behandeld.

Daarom kunnen deze twee slaven in geen enkel opzicht met elkaar vergeleken worden. Laat je dan ook door deze doeltreffende vergelijking vermanen!

Imam Ibn ul-Qayyim (Iclaam ul-Moewaqqicien, blz. 141)