|
20:45
Den Haag | Maghrib
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:29
Middel 6
06:41
Middel 5
13:51
Middel 2
17:33
Middel 4
20:45
Middel 3
22:47
Alle gebedstijden
Waarom worden onze smeekbeden niet verhoord?

Ibrahiem
Ibn Adhaam werd eens benaderd door de mensen van Basrah, zij vroegen hem:
Waarom            worden
onze smeekbeden tot Allah niet verhoord?” Hij zei: “Omdat jullie harten
door de volgende tien zaken zijn afgestorven:

·        
Jullie leerden Allah kennen, maar gaven Hem Zijn rechten niet.

·        
Jullie beweerden van de Profeet (vrede zij met hem) te houden,
maar verlieten zijn Soennah.

·        
Jullie reciteerden de Koran, maar leefden er niet naar.

·        
Jullie aten van de gunsten van Allah, maar toonden jullie
dankbaarheid niet.

·        
Jullie zeiden dat de shaitan jullie vijand was, maar namen hem
te vriend.

·        
Jullie zeiden dat het Paradijs waarlijk bestaat, maar deden er
geen moeite voor. (om het te       mogen
binnentreden)

·        
Jullie zeiden dat het Hellevuur waarlijk bestaat, maar jullie
probeerden het niet te ontvluchten.

·        
Jullie zeiden dat de Dood waarlijk bestaat, maar troffen
hiervoor geen voorbereidingen.

·        
Jullie hielden julliezelf bezig met andermans gebreken en
vergaten jullie eigen gebreken.

      
.         Jullie begroeven jullie
doden, maar trokken er geen lering uit."