|
07:12
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
05:11
Middel 6
07:12
Middel 5
13:54
Middel 2
17:22
Middel 4
20:22
Middel 3
22:15
Alle gebedstijden
Wat doet de Islam in de ‘ontwikkelde’ landen zo snel groeien?


Vraag:

Wat doet de Islam in de ‘ontwikkelde’ landen zo snel groeien?

Antwoord:

Alle Lof zij Allah en vrede zegeningen zij met de Boodschapper van Allah.

De Islam blijft groeien in de ontwikkelde landen en elders, omdat de
verkondiging ervan in overeenstemming is met de natuurlijke aanleg van de
mens. De Islam staat namelijk voor de beste humane waarden, zoals tolerantie,
liefde, genade, oprechtheid en toewijding.

De Islam voedt mensen op en spoort hen aan tot
nobel gedrag, goede manieren en deugd. De verkondiging van de Islam
onderscheidt zich van anderen door zijn werkelijkheidszin, evenwicht en
gematigdheid. De Islam besteedt de nodige aandacht aan zowel de geest als
het lichaam. Zo biedt hij het lichaam de nodige begeerlijkheden, maar staat
buitensporigheid daarin niet toe. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen
verlangens die voortvloeien uit de natuurlijke aanleg en de verboden
begeerten die tot de ondeugden en onzedelijkheden behoren.

De mensen omarmen de Islam omdat ze daarin veiligheid, rust en vrede vinden.
Daarnaast vinden zij daarin kant en klare oplossingen voor hun problemen. En
aan de hand van de Islam ontdoen zij zich van gevoelens van verwarring,
bezorgdheid en teloorgang.

De Islam is de godsdienst van de natuurlijke aanleg, aan de hand waarvan
Allah de mens heeft geschapen. Om deze reden omarmen vele rationalisten en
mensen met een zuivere natuurdrift de Islam. Immers, de Profeet (vrede zij
met hem) zei: “Er is geen kind of het wordt geboren op de natuurlijke
aanleg
(oftewel de Islam). Vervolgens zijn het zijn ouders die hem
tot een jood, christen of magiër maken… Vervolgens reciteerde Aboe Hoerairah

(de volgende Woorden van Allah die als volgt geïnterpreteerd kunnen worden):

(Volg) de natuurlijke aanleg, waarop Allah de mens heeft
geschapen. Er is geen verandering in de schepping van Allah. Dat is de
juiste godsdienst.”
             
(overgeleverd door al-Boekhaarie)

Dat wil zeggen dat Allah de mens zodanig heeft geschapen dat hij de waarheid
kent, het zuivere monotheïsme goedkeurt en zich aan Allah onderwerpt. De
natuurlijke aanleg in de mens vereist dat hij dit geloof kent en ervan houdt,
maar het zijn de afwijkende opvoeding, de verkeerde omgeving, de eigen
begeerten en de vervloekte duivels onder de gelederen van de djinn en de
mensen die iemand doen afdwalen. De mens is van nature aangelegd om het
zuivere monotheïsme te erkennen, zoals de Profeet ( vrede zij met hem) op
autoriteit van zijn Heer te kennen gaf: “Ik Heb al mijn dienaren als
zuivere monotheïsten geschapen, maar de duivels deden hen van hun godsdienst
afdwalen.”        
                                                                                                              
(Overgeleverd door Moeslim)

Om deze reden, is het correcter om over iemand
die na zijn ongeloof moslim is geworden te zeggen dat hij naar de Islam is
‘teruggekeerd’ i.p.v. te zeggen dat hij tot de Islam is ‘bekeerd’.

Zo zul je zien dat wanneer de Islam een land bereikt dat vrij is van
fanatisme of sporen van pre-Islamisme, de Islam zich dan in een rap tempo
verspreidt. Dit vanwege zijn overtuigingskracht en geringe tegenstand. Ook
zul je zien dat de Islam voor iedereen geschikt is, zowel voor de gewone man
als de intellectueel, de man als de vrouw en de bejaarde als de jeugdige.
Degenen die in ontwikkelde landen moslim zijn geworden, realiseerden zich
ineens de wrangheid, misère, overspannenheid en uitzichtloosheid van hun
leefomgeving. Dit alles in weerwil van de technologische vooruitgang en
grootschalige ontdekkingen. Dit omdat al deze zaken betrekking hebben op het
uiterlijk, terwijl het innerlijk van de mens geheel verwaarloosd wordt.
Allah zegt over dit soort mensen (interpretatie van de betekenis):
“Zij kennen slechts de buitenverschijning van het wereldse leven, terwijl
zij met betrekking tot het Hiernamaals onachtzamen zijn.”
                                                                
(Soerat ur-Roem: 7)

De Islam zal, met de Wil van Allah, zijn succes blijven continueren, mits de
oprechte dienaren van Allah zich omwille van dit geloof inspannen, zich
hieraan vastklampen en zijn wetten toepassen. De aanwezigheid van bedriegers
en tekortschieters zal dan, met de toestemming van Allah, nooit en te nimmer
de voortgang van de Islam kunnen stuiten. Niets of niemand kan het licht
ervan afzwakken of de schoonheid ervan ontsieren. Zijn licht zal niet
gedoofd worden vanwege het feit dat enkelen hiervan afstappen. De Islam
heeft zijn naam reeds voldoende eer aangedaan door het vooruithelpen van de
mensheid en het opheffen van onrechtvaardigheid en onderdrukking.

                                                                                        
Sheich Mohammed Saalih al-Moenaddjid

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter