|
06:37
Den Haag | Shoeroeq
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:42
Middel 6
06:37
Middel 5
12:58
Middel 2
16:11
Middel 4
19:03
Middel 3
20:51
Alle gebedstijden
Wij zullen Zinaa nooit verlaten!

Het
is verstandig om niet meteen van degene die je uitnodigt tot de Islam te
eisen dat hij alle verboden zaken in één keer verlaat. Dit kan slechts
leiden tot het wegjagen van deze persoon en dit spoort hem aan tot het
verlaten van het geloof. Een geleidelijke aanpak is vereist en is tevens een
kenmerk van dit geloof. cAa’ieshah overlevert: “Waarlijk
het eerste wat ervan
(de Koran) is geopenbaard, zijn de
Moefassal-hoofdstukken
(Soerat Qaf tot en met Soerat an-Naas) waarin
de Hemel en de Hel worden genoemd. Toen de mensen terug keerden tot de
Islam, werden de verboden en de geboden
(zaken) geopenbaard. En als
het verbod op het drinken van Khamr
(bedwelmende dranken) als eerste
werd geopenbaard, dan zouden zij zeggen: “Wij zullen khamr nooit verlaten!”
En als het verbod op het plegen van Zinaa
(overspel) (als eerste)
werd geopenbaard, dan zouden zij zeggen: “Wij zullen zinaa nooit verlaten!” 
                                        
(al-Boechari)

Deze
overlevering leert ons dat Dacwah (het uitnodigen naar de
Islam) geleidelijk moet gebeuren en dat er rekening gehouden moet worden met
de omstandigheden van tijd en plaats. Het zich verdiepen in de wijze waarop
dacwah verricht dient te worden en de mensen die deze behoeven,
leidt tot een beter resultaat. Zo zien wij dat de Profeet (vrede zij met
hem) zijn dacwah in het geheim is begonnen, totdat deze dacwah
gehoor begon te vinden bij de mensen. Hierna beval Allah Zijn Profeet (vrede
zij met hem) om de mensen in het openbaar uit te nodigen tot de Islam. Allah
beval hem (interpretatie van de betekenis):

“Verkondig
daarom
(in het openbaar) wat bevolen is.”                   
              
     (Soerat
al-Hidjr: 94)

Ibn Qayyim gaf de
volgende volgorde aan waarop de Profeet (vrede zij met hem) de mensen
uitnodigde tot de Islam:

1                   
Zijn profeetschap

2                   
Het uitnodigen van zijn naaste familieleden

3                   
Het uitnodigen van zijn stam

4                   
Het uitnodigen van de Arabieren

5                   
Het uitnodigen van de gehele mensheid en djinns

Hoe
belangrijk is het voor ons om de zaak van dacwah op een goede en
geleidelijke wijze aan te pakken. Dit valt onder de wijsheid waarnaar Allah
ons uitnodigt, Hij zegt (interpretatie van de betekenis):

“Nodigt
uit tot de Weg van Allah met wijsheid.”
                  
                      
 
(Soerat
an-Nahl: 125)

Het is
niet de bedoeling om een persoon in één keer te belasten met al de kennis
die je hebt en om hem alle verboden en geboden zaken meteen te leren. Het is
juist de bedoeling dat deze persoon bij de hand wordt genomen en stapsgewijs
wordt geleid naar het einddoel. Sheich Bin Baaz zei: “De uitnodiger tot
Allah is als een dokter. Hij wacht de geschikte tijd af en geeft de juiste
dosering op de beste wijze aan hem die dit nodig heeft. De uitnodiger tot
Allah maakt de juiste afweging en kiest het geschikte moment voor zijn dacwah.”

Moge Allah ons wijsheid
en welbespraaktheid schenken.

 

 

Share this...
Share on Facebook
Facebook
Tweet about this on Twitter
Twitter