|
04:26
Den Haag | Fadjr
gebedstijdMiddel 13gebedstijd
Middel 7
04:26
Middel 6
06:39
Middel 5
13:50
Middel 2
17:34
Middel 4
20:47
Middel 3
22:50
Alle gebedstijden
Zakaat ul-Fitr

Zakaat ul-Fitr is een verplichting die de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ons heeft voorgeschreven op de dag van al-Fitr (d.w.z. de dag van al-cIed) na de maand Ramadan. cAbdoellaah ibn cOmar zei: “De Profeet (vrede zij met hem) heeft Zakaat ul-Fitr na de maand Ramadan verplicht gesteld voor de slaaf en de vrije persoon, man en vrouw, zowel jong als oud vanonder de moslims.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Dit (d.w.z. Zakaat ul-Fitr) is een Saac van het voedsel dat de mensen gewoon zijn te nuttigen.

Aboe Sacied al-Khoedrie zei: “Wij gaven op de dag van al-cIed in de tijd van de Profeet (vrede zij met hem) een Saac uit aan voedsel. Ons voedsel bestond uit gerst, rozijnen, yoghurt en dadels.”

(al-Boekhaarie)

Het is dan ook niet toegestaan om Zakaat ul-Fitr uit te geven in geld/dirhams (zilveren muntstukken), meubels, kleding, veevoer en dergelijke. Dit druist in tegen wat de Profeet heeft bevolen. De Profeet heeft gezegd: “Wie een daad verricht die niet in overeenstemming is met onze zaak, het zal van hem verworpen worden.” Oftewel, het wordt niet geaccepteerd van hem.

De hoeveelheid van een Saac is twee kilo en veertig gram uit goede graan. Dit is de profetische Saac waar de Profeet Zakaat ul-Fitr mee heeft bepaald.

Het is verplicht om Zakaat ul-Fitr vóór het cIed gebed uit te geven, maar het beste is om Zakaat ul-Fitr op de dag van al-cIed voor het cIed-gebed uit te geven. Ook is het toegestaan om Zakaat ul-Fitr een dag of twee van te voren uit te geven. Het is niet toegestaan om dit na het (cIed)gebed te geven. Dit op basis van de overlevering van ibn cAbbaas waarin de Profeet Zakaat ul-Fitr verplicht heeft gesteld als reiniging voor de vastende tegen ijdel en vulgair gepraat en als voedsel voor de behoeftigen. Het wordt geaccepteerd van degene die het vóór het (cIed)gebed uitgeeft (als Zakaat ul-Fitr) en voor degene die het na het gebed uitgeeft geldt het als een (gewone) liefdadigheid.

Als iemand niet op de hoogte is van al-cIed behalve tot na het gebed of als hij op dat moment zich bevindt op een afgelegen plaats of in een land waar ze niet in aanmerking komen voor (Zakaat ul-Fitr), dan is het toegestaan om dit na het gebed te geven.

En Allah weet het beter, en vrede en zegeningen zij met onze Profeet Mohammed, diens familie en metgezellen.

Sheikh Mohammed ibnoe Saalih al-cOethaymien

  1. Zakaat ul-Fitr is een liefdadigheid en wordt uitgegeven op de dag van al-cIed of een paar dagen ervóór in de maand Ramadan. Wakiec ibn ul-Djarraah (moge Allah hem begenadigen) zei: “Het uitgeven van Zakaat ul-Fitr in de maand Ramadan is zoals het verrichten van twee prosternaties van vergeetachtigheid in het gebed. Het herstelt de tekortkoming van het vasten, zoals het prosterneren de tekortkoming van het gebed herstelt.”
  2. Een Saac is vier keer twee handenvol.

 

Zie ook:

Zakaat ul-Fitr in geld uitgeven