Gericht aan mijn zusters

2789

Gericht aan mijn zusters

13150

Ik verontschuldig mij vooraf aan de broeders, want ik zal mij de komende minuten toespitsen op mijn zusters. Mijn woorden van vandaag richt ik aan de moslimvrouw. De reden die mij ertoe gezet heeft dit te doen, is omdat ik bang ben dat mijn moslimzuster het eeuwige geluk zal mislopen, terwijl ik weet dat haar hart vervuld is met goedheid.

Tegen mijn zuster wil ik zeggen dat zij uit haar achteloosheid moet ontwaken en dat zij de mensen die reeds heen zijn gegaan als voorbeeld moet nemen. Kleed jezelf daarom in een eerbaar gewaad, namelijk dat van godsvrucht.

Beste zuster, kijk naar het leven om je heen en zie wat het wereldse leven heeft gedaan met haar bewonderaars. Heeft zij deze bewonderaars in staat gesteld om een deel van haar pracht en praal mee het graf in te nemen, of heeft zij hen met lege handen weggestuurd? Bij Allah, niets kan jouw eenzaamheid in het graf verdrijven, behalve jouw goede daden. Neem daarom ook de tijd om bij jezelf stil te staan en jezelf de volgende vraag te stellen: ‘Als ik morgen doodga, zal mijn graf een zee van vuur zijn, of juist een tuin van het Paradijs?’

Heb je wel eens gedacht aan de dood en zijn verschrikkingen? Heb je wel eens gedacht aan het graf en zijn duisternis? Je zult natuurlijk zeggen: “Dit alles is mij bekend en het is mij tot vervelens toe verteld.” Maar dan zeg ik op mijn beurt: “Dit alles is jou bekend en toch weiger je berouw te tonen? Je weigert je te onderschikken aan de Wil van de Almachtige?”

Beste zuster, als de dag is omgevlogen en jij terugkijkt op alles wat jou die dag is overkomen, proef jij dan nog iets van de zoetheid ervan? Beleef je nog iets van zijn bitterheid? Het antwoord is nee. Alles is vervlogen. Er resten slechts de goede daden. En zo is het met het leven gesteld. Het verdampt als sneeuw voor de zon. Het enige wat standhoudt is iemands verdiensten en zonden.

Beste zuster, als jij je nu in je graf zou bevinden, wat zou jij dan wensen? Dat jou de kans wordt geboden om voor de duur van één uur naar dit wereldse leven terug te keren en dit uur met daden van aanbidding te vullen? De kans is nu dankzij Allah nog steeds binnen handbereik. Maak er dan ook goed gebruik van!

Beste zuster, het leven is veel te goedkoop en dus niet waard om jezelf daarvoor op te offeren. Kies daarom voor het eeuwige geluk. Kies voor het Hiernamaals en kies voor het Welbehagen van Allah.

Er wordt gezegd dat jij de helft van de samenleving vertegenwoordigt en dat de samenleving pas stevig op zijn benen kan staan als jij deelneemt aan zijn mars. Maar wij (de moslims) vinden dat dit geen juiste weergave is van jouw echte waarde! Jij staat volgens ons voor de algehele samenleving. De samenleving kan niet voortbestaan zonder jou.

Jij bent de liefdevolle, zorgzame en opvoedende moeder die onze oemmah inshaAllah van mensen zoals Aboe Bakr, cOmar, cOethmaan en cAliy (radhiAllahoe canhoem) zal voorzien. Jij bent de getrouwe echtgenote, de zachtmoedige zus en de minzame dochter. Jij bent degene die door de Profeet (vrede zij met hem) boven de mannen is geplaatst toen hij te kennen gaf dat jou drie keer meer recht op goedhartigheid toekomt dan de man. Jij bent degene wiens opvoeding aanleiding is voor je vader om beschermd te blijven tegen het vuur, zoals vermeld staat in een overlevering van ibnoe Hibbaan.

Wat jij, beste zuster, goed moet begrijpen is dat jij ver boven iedereen uitsteekt dankzij jouw Imaan. Wanneer jij ervoor kiest om je vast te houden aan je geloof, wanneer jij ervoor kiest je gebeden op tijd te verrichten en wanneer jij ervoor kiest je hidjaab te dragen als blijk van gehoorzaamheid aan jouw Heer en niet omdat het van je vader of man moet. Wanneer jij vol trots ervoor kiest om als echte moslima door het leven te gaan, alleen dan heb jij het ultieme bewijs van de echtheid van jouw Imaan kunnen leveren.

Beste zuster, je bent bevoorrecht boven alle andere wezens, omdat jij er een geloof op na houdt dat voor de Enige Waarheid staat. Je bent bevoorrecht, omdat jouw Profeet (vrede zij met hem) de laatste der Profeten is. Jij bent bevoorrecht, omdat de Islam, jouw geloof, regerend is. Jij bent bevoorrecht, omdat jouw Boek, de Koran, het Woord van Allah is. En jij bent bevoorrecht en dus bijzonder. Onthoud dit goed!

Door je te houden aan de Islamitische kledingsvoorschriften wordt het de anderen onmogelijk gemaakt om jou als stuk vlees te behandelen. Hierdoor rest er voor een ieder geen andere optie dan jou te beoordelen op je vaardigheid, slimheid en kwaliteiten. En niet op je uiterlijk.

Jij bent de meest eerbare. Jij bent net als een bloem in de woestijn, een regenboog in de nacht, wanneer jij je onderscheidt van de rest door de Regels van Allah in acht te nemen. Ik kan namens alle moslims zeggen dat jij met jouw kuisheid, deugdzaamheid en Islamitische verschijning de kleur in onze donkere dagen bent.

Jij bent met jouw vasthoudendheid, sterke wil en onwrikbare overtuiging dezelfde weg ingeslagen als de vrouwen van de Profeet (vrede zij met hem) en de andere gelovige vrouwen van zijn tijd. Je hebt je losgemaakt en bevrijd van wat anderen denken en vinden. Het enige dat nog telt voor jou is het Welbehagen van jouw Heer. Het enige waar jij je nog om bekommert is wat vindt Hij, de Almachtige, van mij. Heb ik aan Zijn verwachtingen voldaan?

Jij bent uitzonderlijk in de manier waarop jij de Islamitische regels in acht neemt. Jij hebt jezelf één doel gesteld. Het allerhoogste niveau dat maar te vinden is binnen het Paradijs, namelijk al-Firdaus al-Aclaa. Jij bent het licht dat anderen de weg toont. Je draagt te allen tijde het goede met je mee en straalt dit uit naar anderen.

Beste zuster, bij Allah, de wereld hunkert en smacht naar een vrouw die zich vastbijt in haar geloof en een voorbeeld kan zijn voor andere vrouwen. Een vrouw die de rest van de vrouwen bij de hand neemt en uit het moeras van Koefr (ongeloof) trekt en naar de eeuwige verlossing leidt. Een verlossing genaamd: Islam.

Beste zuster, aanzien en achtbaarheid waar jij naar zoekt zijn slechts te vinden in het naleven van de Regels van de Islam. Allah zegt namelijk:

وَلاَ تَهِنُوا وَلاَ تَحْزَنُوا وَأَنتُمُ الأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ

“Voelt jullie niet vernederd en treurt niet; en jullie zijn de winnaars, indien jullie (ware) gelovige zijn.” (soerat Aali-cImraan: 139)

Jouw hidjaab, beste zuster, is niet het symbool van onderdrukking, maar juist van vrijheid. Met het dragen van je hidjaab kies je ervoor om niet meer gebukt te gaan onder de denkbeelden en stellingen die ons door stervelingen, zoals jij en ik, worden opgedrongen. Met het dragen van je hidjaab kies je ervoor je eigen levenskoers te bepalen en te leven volgens de Voorschriften van Allah. Je kiest ervoor om niet langer een dienares te zijn van de mensen, maar slechts een dienares te zijn van Allah, de Heer van de mensen. Door het dragen van de hidjaab kies je ervoor voortdurend in een staat van aanbidding te verkeren.

Beste zuster, het is de Islam die bewondering en ontzag voor je heeft. Dit komt tot uiting in de manier waarop gewaakt wordt over jouw waardigheid en vrouwelijkheid. Het is de Islam die zich als obstakel opwerpt in de weg van diegenen die jou willen uitbuiten als goedkoop handelswaar om zich te verrijken. Het is de Islam die jou in bescherming neemt door de deur dicht te houden voor een ieder die jou slechts wil misbruiken voor eigen genot en plezier.

Beste zuster, het grootste onrecht dat jou wordt aangedaan, is wanneer de Waarheid wordt verdraaid en jou wordt voorgehouden dat kuisheid en vroomheid tekenen zijn van achterlijkheid en onderdrukking, terwijl zedeloosheid en het verwerpelijke gepresenteerd worden als tekenen van verlichting en vooruitstrevendheid.

En beste zuster, als jij gehaat wordt door de mensen om je heen vanwege jouw kuisheid, vanwege het vasthouden aan de Regels van Allah, vanwege het dragen van je hidjaab, weet dan dat de Heer van deze mensen Zijn Zegeningen over jou uitspreidt. En weet ook dat de irritaties en haat die deze mensen in hun harten voelen vanwege het feit dat jij deugdzaam bent, aanleiding voor jou is om hoger in rang te komen in het Paradijs.

Jij bent de hoop waar de oemmah zich aan houdt. Jij bent de vlam die onze harten kan laten branden. Jij bent het licht dat de duisternis kan verjagen. Jij bent de regen die de droogte kan verbreken. Jij bent de dochter van Khadiedjah, cAai’shah, Hafsah en Khawlaa’ (radhiAllahoe canhoen) die de geschiedenis hebben geschreven. Jij bent onze alles, dus een terugkeer naar jouw geloof zal je sieren en onze harten weer rust schenken.

En tot slot wil ik mijn zuster die het soms moeilijk heeft met het naleven van de Voorschriften van Allah, omdat zij door anderen op straat bespot wordt, uitgelachen wordt, lastig wordt gevallen en scheef wordt aangekeken, herinneren aan de volgende Verzen van Allah. Verzen die een helend en troostend effect op jou kunnen hebben:

إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُواْ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ {29} وَإِذَا مَرُّواْ بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ {30} وَإِذَا انقَلَبُواْ إِلَى أَهْلِهِمُ انقَلَبُواْ فَكِهِينَ {31} وَإِذَا رَأَوْهُمْ قَالُوا إِنَّ هَؤُلَاء لَضَالُّونَ {32} وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ {33} فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُواْ مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ {34}‏ عَلَى الْأَرَائِكِ يَنظُرُونَ {35} هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ {36}‏

“Voorwaar, de misdadigers plachten de gelovigen uit te lachen. En wanneer zij aan hen voorbijkwamen, knipoogden zij naar elkaar. En wanneer zij tot hun consorten (volgelingen) terugkeerden, keerden zij lachend terug. En wanneer zij hen zagen, zeiden zij: ,,Dit zijn inderdaad dwalenden.” Maar zij zijn niet als bewakers over hen gesteld. Daarom zullen op deze Dag (de Dag des Oordeels) de gelovigen de ongelovigen uitlachen. Op ligstoelen zittende zullen zij aanschouwen. Voorzeker, de ongelovigen worden vergolden voor hetgeen zij plachten te doen!” (soerat al-Moetaffifien: 29-36)

Uitgetypte lezing van Aboe Ismail Breda, 26 mei 2007