Haast je naar het succes, verricht het gebed!

1977