De behoefte naar Allah ten tijde van tegenspoed – Deel 1

70

Beste gelovigen,

De behoefte van de dienaar aan zijn Heer, is een gedwongen noodzaak. Allah, de Meest Verhevene, zegt (interpretatie van de betekenis):

“O mensen, jullie zijn degenen die behoeftig zijn aan Allah. En Allah, Hij is de Rijke (d.w.z. Vrij van alle behoeften), de Meest Prijzenswaardige.

(Soerat Faatir: 15)

 

Deze noodzaak wordt onderstreept ten tijde van tegenspoed en op het moment dat de mensen in behoeften verkeren. Zodra de mensen getroffen worden door tegenspoed en onheil, worden ze noodgedwongen gewezen op hun Heer. Deze noodzaak blijkt binnen de Islamitische wetgeving uit zes geweldige fundamenten:

Het eerste fundament: Het geloven in de Voorbeschikking van Allah

 

De Meest Verhevene zegt (interpretatie van de betekenis):

“En Hij heeft alles geschapen en dit (vervolgens) nauwkeurig bepaald.”

(Soerat al-Foerqaan: 2)

 

Ook zegt Hij(interpretatie van de betekenis):

“Voorwaar, Wij hebben alles volgens een bepaalde maat geschapen.

(Soerat al-Qamar: 49)

 

Lees hier het hele artikel