Het vrijdaggebed in tijden van quarantaine

1

Met de tijdelijke opschorting van het vrijdaggebed in de moskeeën, vanwege deze nieuwe gebeurtenis, is het voorgeschreven om dit gebed met de intentie van het Dhoehr-gebed te verrichten, bestaande uit vier Rakaʿaat (gebedseenheden). Dit is ook de mening van de meerderheid van de geleerden. Hieronder volgen echter een aantal aandachtspunten:

 • Mocht het vrijdaggebed via tv of radio live worden uitgezonden vanuit een plek waar het wel wordt gehouden, dan is het niet toegestaan om mee te doen met het vrijdaggebed.
 • Het is beter om het Dhoehr-gebed aan het begin van haar tijd te verrichten, volgens het uitgangspunt dat ook geldt voor alle gebeden. Uitstellen van het gebed (na haar begintijd) is slechts toegestaan voor degene die een vrijdaggebed wegens een geldig excuus moet missen, hopende dat dit excuus eindigt. Maar dit terzijde. Het is aan te raden om de verschillende uitleggen van Khaliel te raadplegen. Het gaat specifiek om zijn woorden: “En hij stelt het Dhoehr-gebed uit (na haar begintijd), wanneer hij hoopt dat zijn excuus weggenomen wordt. Anders bidt hij vroeg (aan het begin).”
 • Dient men het gebed dan individueel of gezamenlijk met zijn gezinsleden te verrichten? Hierover bestaat meningsverschil: de wetsschool van Maalikiyyah maakt verschil tussen de volgende gevallen:

 

Lees hier de hele fatwa

Het vrijdaggebed in tijden van quarantaine

12138

Met de tijdelijke opschorting van het vrijdaggebed in de moskeeën, vanwege deze nieuwe gebeurtenis, is het voorgeschreven om dit gebed met de intentie van het Dhoehr-gebed te verrichten, bestaande uit vier Rakaʿaat (gebedseenheden). Dit is ook de mening van de meerderheid van de geleerden. Hieronder volgen echter een aantal aandachtspunten:

 • Mocht het vrijdaggebed via tv of radio live worden uitgezonden vanuit een plek waar het wel wordt gehouden, dan is het niet toegestaan om mee te doen met het vrijdaggebed.
 • Het is beter om het Dhoehr-gebed aan het begin van haar tijd te verrichten, volgens het uitgangspunt dat ook geldt voor alle gebeden. Uitstellen van het gebed (na haar begintijd) is slechts toegestaan voor degene die een vrijdaggebed wegens een geldig excuus moet missen, hopende dat dit excuus eindigt. Maar dit terzijde. Het is aan te raden om de verschillende uitleggen van Khaliel te raadplegen. Het gaat specifiek om zijn woorden: “En hij stelt het Dhoehr-gebed uit (na haar begintijd), wanneer hij hoopt dat zijn excuus weggenomen wordt. Anders bidt hij vroeg (aan het begin).”
 • Dient men het gebed dan individueel of gezamenlijk met zijn gezinsleden te verrichten? Hierover bestaat meningsverschil: de wetsschool van Maalikiyyah maakt verschil tussen de volgende gevallen:
  1. Degene die het vrijdaggebed moet missen vanwege een veelvoorkomende excuus waarbij het niet mogelijk is om het vrijdaggebed bij te wonen. Zoals ziekte, gevangenschap, reis en overvloedige regen. Hier verdient het de voorkeur om in dit geval het gebed gezamenlijk te verrichten.
  2. Degene die een dergelijk excuus of geen geldige reden heeft die hem niet beletten om het vrijdaggebed bij te wonen. Het is in dit geval afkeurenswaardig om het gebed gezamenlijk te bidden.
 • Onze huidige situatie lijkt meer weg te hebben van het eerste geval. Er bestaat daarom geen bezwaar om het Dhoehr-gebed thuis gezamenlijk met de gezinsleden te verrichten. Het verdient zelfs de voorkeur.
 • Het is niet toegestaan dat mensen ergens bij iemand thuis of in een open ruimte bij elkaar komen om alsnog het vrijdaggebed of Dhoehr-gebed gezamenlijk te verrichten. Dit omdat er vastgesteld is dat het vanuit het religieus belang niet verantwoord is dat mensen in deze tijd samenkomen.
 • Er is ook geen bezwaar tegen het verrichten van de vrijwillige gebeden voor en na het Dhoehr-gebed. Omdat deze gebeden gebonden zijn aan het Dhoehr-gebed en het vrijdaggebed nu omgezet is naar het Dhoehr-gebed vanwege deze geldige reden.
 • In de huidige situatie lijkt de correcte mening te zijn dat het niet aanbevolen is om de grote wassing te verrichten voor het vrijdaggebed. Dit geldt ook voor het parfumeren, er goed uit zien en aantrekken van mooie kleding. Dit zijn zaken die sterk aanbevolen zijn voor degene die het vrijdaggebed bijwoont, ook al is het niet verplicht voor hem. Het zijn overigens zaken die ook logisch te verklaren zijn. Het doel is namelijk het verwijderen van onaangename geuren voor een samenkomst van mensen. Als zo’n samenkomst uitblijft, dan blijft het aspect dat daarvoor bedoeld was ook uit.
 • Er is ook geen bezwaar wanneer men de grote wassing wil verrichten uit hygiënisch oogpunt, zoals hij ook gewend was te doen in de rest van de dagen, en niet omdat het vrijdag is.

Tot slot weet Allah het het beste.

Sheikh al-Bashier ʿIsaam al-Moeraakoeshie