Waarom het vrijdaggebed niet doorgaat bij de Corona uitbraak

1

Vraag:

Is het normaal dat er in tijden van Corona geen vrijdagsgebed wordt gehouden?

Antwoord:

Ja, het is vrij normaal dat een dergelijk besluit wordt genomen. Dit vanuit het islamitische principe dat zegt dat het voorkomen van schade voorrang krijgt boven het verwezenlijken van een nut. Ook is zo’n besluit te rechtvaardigen vanuit het idee dat als het persoonlijke belang van een individu of een groep mensen tegenover het algemene belang komt te staan, dan dient het persoonlijke belang te wijken voor het algemene belang.

lees hier de hele fatwa

Geen categorie

Waarom het vrijdaggebed niet doorgaat bij de Corona uitbraak

7664

Vraag:

Is het normaal dat er in tijden van Corona geen vrijdagsgebed wordt gehouden?

Antwoord:

Ja, het is vrij normaal dat een dergelijk besluit wordt genomen. Dit vanuit het islamitische principe dat zegt dat het voorkomen van schade voorrang krijgt boven het verwezenlijken van een nut. Ook is zo’n besluit te rechtvaardigen vanuit het idee dat als het persoonlijke belang van een individu of een groep mensen tegenover het algemene belang komt te staan, dan dient het persoonlijke belang te wijken voor het algemene belang.

Als wij als moslims met het tijdelijk opschorten van de vrijdagpreken en lessen kunnen bijdragen aan het indammen en uiteindelijk overwinnen van de Corona-pandemie, dan zijn wij vanuit de Islam verplicht om dit te doen. Wij mogen niet in strijd handelen met de maatregelen en adviezen die door de overheid, deskundigen en gespecialiseerde instanties zijn opgelegd. Wij dienen dan mee te werken en te faciliteren waar nodig. Wie zich daartegen verzet en zich daar niet aan houdt, stelt de moskeebezoekers bloot aan gevaren met misschien dodelijke afloop. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis):

“En stort julliezelf niet in de ondergang.”

(Soerah al-Baqarah: 195)

De Profeet Mohammed (vrede zij met hem) deed er alles aan om zijn gemeenschap te behoeden voor epidemieën en besmettelijke ziektes. Hij (vrede zij met hem) zei: “Loop weg voor een leproos zoals je wegloopt voor een leeuw.”

(al-Boekhaarie en Moeslim)

Ook zei hij (vrede zij met hem): “Als jullie vernemen dat ergens de pest is uitgebroken, dan dienen jullie die plaats(en) te vermijden. En als het ergens uitbreekt waar jullie zijn, dan mogen jullie deze (plaatsen) niet verlaten.”

(al-Boekhaarie)

Er zijn tal van islamitische bewijzen die het opschorten van de vrijdagpreek in deze tijd van het Corona-virus ondersteunen en wettigen. Zo zijn de moslimgeleerden het unaniem eens dat elk vorm van kwaad weggenomen en bestreden dient te worden. Zij baseren zich hierbij op de uitspraak van de Profeet (vrede zij met hem): “Berokken (jezelf) geen schade en doe anderen geen schade.”

(Maalik en al-Haakim)

Tot het bestrijden en elimineren van het kwaad behoort ook het mijden van plaatsen waar mensen in aanraking kunnen komen met het kwaad. Een van de belangrijkste doelstellingen van de Islam is het behouden en beschermen van het welzijn en de gezondheid van de mensen. Het besluit van de moskeeën om het vrijdaggebed af te lasten ligt in de lijn van deze doelstelling en voldoet aan de bewijsvoering zoals deze in de Islam wordt toegepast. De moslim dient dit soort besluiten van religieuze commissies en imams te respecteren en ernaar te handelen. Want uiteindelijk is hij in zijn geloofsbeleving en -uitvoering afhankelijk van wat zij oordelen. Allah zegt in de Koran (interpretatie van de betekenis): “Vraag het aan degenen die kennis hebben, indien jullie (het) niet weten.”

(Soerah an-Nahl 16: 43)

Commissie Religieuze Zaken Stichting as-Soennah
13 maart 2020