Geen categorie

Al-Ihsaan

24976

Taalkundige betekenis: het tegenovergestelde van slechtheid.

Islamitische betekenis: het bewust zijn van Allah in het geheim en in het openbaar.

De zuilen van al-Ihsaan

Ihsaan is gebouwd op één zuil:

 1. Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.

De niveaus van al-Ihsaan

Al-Ihsaan is onder te verdelen in twee niveaus:

 1. Het niveau van het aanschouwen: dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet.
 2. Het niveau van het kennisnemen en het bewust zijn: en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.

De categorieën van al-Ihsaan

Al-Ihsaan is onder te verdelen in twee categorieën:

 1. Ihsaan tegenover de schepping. Dit met betrekking tot de volgende zaken:
  • Het bezit
  • De reputatie
  • De kennis
  • Het lichaam
 1. Ihsaan in het aanbidden van de Schepper. Deze categorie van Ihsaan is, zoals vermeld onder te verdelen in twee niveaus:
  • Het aanschouwen.
  • Het kennisnemen en het bewust zijn.

Het bewijs voor al-Ihsaan

De uitspraak van Allah:

“Waarlijk, Allah is met degenen die (Hem) vrezen en met degenen die Moehsinoen (weldoeners) zijn.”

(Soerat an-Nahl: 128)

En vanuit de Soennah wat is overgeleverd in de overlevering van Djibriel, toen hij de Profeet vrede zij met hem vroeg: ,,Bericht mij over (de betekenis van) al-Ihsaan.” Hij antwoordde: ,,Dat je Allah aanbidt alsof je Hem ziet en als je Hem niet ziet, dan ziet Hij jou wel.”

(Moeslim)[1]

[1] Macaaridj ul-Qaboel van Hishaam Aal-cOqdah, blz. 309. Qawl ul-Moefied van sheich al-Wasaabiy, blz. 71.